KOER wint aanbesteding Parkstad Rotterdam

Het plan ‘KOER’ is door de gemeente Rotterdam als winnaar aangewezen voor de ontwikkeling van het terrein tussen Laan op Zuid en Hilledijk, genaamd Parkstad Blok I. Samen met ontwikkelaar VORM, Studio Architectuur MAKEN en LOLA Landscape Architects heeft V8 Architects een landmark aan de Laan op Zuid ontworpen. Een opvallend bouwblok met een sterke, eigen identiteit. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2022 met de bouw gestart.

Inclusief woongebouw met Rotterdams karakter
KOER is een nieuw, herkenbaar stuk Rotterdam aan de Laan op Zuid en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan huur en koopwoningen, veel groen en natuurinclusiviteit. In KOER gaan 167 huishoudens samenleven in kleine, overzichtelijke clusters. Bewoners hebben voorzieningen zoals een mobiliteitshub, een talenschool en thuiswerkplekken binnen handbereik. De dynamische lobby waar de hele dag door diverse activiteiten plaatsvinden, een opvallend ‘marathonbalkon’ waar bewoners hardlopers kunnen aanmoedigen, een park en een collectieve klusplek met de naam Villa Residu maken het inclusieve wonen compleet.

Schaal van stad tot woning
KOER profileert zich op verschillende schaalniveaus. Elke rand van het blok kent haar eigen karakteristiek, ingegeven door de context. Dit varieert van stedelijk (Laan op Zuid), via buurt (Katadreuffestraat en Stroomkoningstraat) tot park (Hilledijk en Dijkpark). Het ontwerp is een grootstedelijk bouwblok waarbinnen woningen geclusterd zijn. Elk cluster heeft een gezamenlijke entree, een collectieve fietsenstalling en is zowel aan de buiten- als de tuinzijde afleesbaar als een eenheid. De clusters samen vormen een groter geheel rond de collectieve binnentuin. De architectuur van KOER legt een relatie met de Afrikaanderwijk en de Laan op Zuid: associatief vormgegeven, hedendaags en refererend aan de directe omgeving. Kleur- en materiaalgebruik brengen eenheid, met diversiteit in detail en compositie.

Circulaire comfortabele woningen
KOER is ontworpen vanuit de gedachte om energiegebruik en materiaalgebruik te beperken, maar daarbij geen concessies te doen ten aanzien van het comfort en de gezondheid van bewoners. Zo heeft KOER een flexibel indeelbare draagstructuur uit beton en hout, dat toekomstige aanpassingen eenvoudig maakt en wordt Villa Residu – zoals de naam al impliceert – compleet gebouwd met hergebruikte materialen. De afweging tussen deze harde aspecten en zachte aspecten als comfort, gezondheid, groen en biodiversiteit is op alle schaalniveaus zorgvuldig gemaakt. KOER brengt de verdwenen biotoop uit de tijd dat de plek nog een rangeerterrein was terug op haar daken, biedt in de binnentuin een stukje stadnatuur en bevat een speciaal ontworpen element dat faciliteert in nestvoorzieningen voor allerlei dieren.

Ontwikkeling Tweebosbuurt
Het project maakt deel uit van de ontwikkeling Tweebosbuurt en Parkstad, dat de verbinding vormt tussen de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid. De Tweebosbuurt is één van de belangrijke projecten in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Meer informatie: www.vorm.nl/koer.

Visuals ©Vivid-Vision

V8 Architects aanwezig tijdens Dubai Design Week

Dubai Design Week staat weer voor de deur en ook dit jaar zijn we van de partij, al is het virtueel dit keer.
Michiel Raaphorst vertelt in een online webinar vanaf een unieke locatie over circulariteit en het ontwerpen en bouwen met paddenstoelen, aan de hand van het ontwerp voor het Nederlands paviljoen voor EXPO2020.

Bekijk de webinar vanaf maandag 9 november via de website van Dubai Design Week.

David Spierings spreekt tijdens PRE-EXPO Urban and Rural Development Week Dubai

Op woensdag 4 november zal David spreken tijdens de virtuele PRE-EXPO Urban and Rural Development Week. De sessie is live te volgen en gaat over de Nederlandse visie op een circulaire en duurzame stedelijke omgeving. Het ontwerp voor het Nederlands paviljoen komt uiteraard aan bod, als bewijs van de circulariteit en als blauwdruk voor toekomstige gebouwen. Gebouwen waar je kunt wonen en werken en die tegelijkertijd zelfvoorzienend zijn in energie, in water en in voedsel.

Volg de sessie live op woensdag 4 November om 10.30 uur.

Meer informatie over het Nederlands paviljoen is hier te vinden.

Buurtboost: de leefbaarheid van stadswijken verbeteren

VORM Concepts, Karres en Brands en V8 Architects hebben samen ‘BuurtBoost’ gelanceerd. Een concept voor wijkgerichte aanpak om de leefbaarheid van kwetsbare stadswijken in grote steden te verbeteren. Samenwerking met  gemeenten, woningcorporaties, lokale partners en vooral ook bewoners staat erbij centraal.

Nederlandse steden kennen een enorme stedelijke verdichtingsopgave. Niet alleen op nieuwe plekken in de stad worden woningen toegevoegd, ook in bestaande stadswijken. Er zijn veel monotone herstructeringswijken waar het ontbreekt aan variatie in functies, bewoners en woonprogramma. Vaak wijken die grotendeels bestaan uit sociale huurwoningen. Deze wijken scoren laag op de Leefbaarometer: een indicator voor de leefbaarheid in wijken. Deze indicator is gebaseerd op de thema’s kwaliteit van woningen, de fysieke omgeving, voorzieningen, veiligheid en bewoners in een wijk. Aan de hand van die thema’s hebben we een concept voor de aanpak van wijken opgesteld waarin de middelen, de sociale kant en het effect van de ontwikkeling gekoppeld zijn. We noemen ze voor het gemak hardware en software. Daarbij staat ‘software’ voor de zachte kant; bewoners, veiligheid en organisatie, de leefbaarheid. Het is het doel dat met de aanpak bereikt wordt. Met de hardware bedoelen we de fysieke omgeving, woningkwaliteit en voorzieningen. Dat zijn de middelen die we inzetten om de doelen te bereiken.

Stadswijken opwaarderen
BuurtBoost wil stadswijken opwaarderen. Samen met woningcorporaties, gemeentes en lokale partners gaan we aan de slag om voor elke wijk een aanpak op maat op te zetten. We verdichten of verdunnen wijken door het toevoegen of schrappen van woningen. We verkleuren wijken door een nieuwe mix van doelgroepen en functies. We verduurzamen wijken door de renovatie van bestaand vastgoed en het opwaarderen van de buitenruimte. En we realiseren flexibelere woningen die voldoen aan de woonwensen. Zo creëren we een prettige leefomgeving waar bewoners comfortabel en gelukkig wonen, nu en in de toekomst.

BuurtBoost is net geïntroduceerd, maar mag al rekenen op de belangstelling van verschillende corporaties in grote steden.

Bekijk de website voor meer informatie.

 

Cooltoren gaat de hoogte in

De 7e verdieping van de Cooltoren is gereed! En dat betekent dat er gestart kan worden met de hoogbouw en we nu echt de hoogte in gaan. Met behulp van een zogenaamde klimbekisting wordt de betonnen kern van de hoogbouw gerealiseerd. De bouw van de beuken van de laagbouw is al eerder opgestart om de verschillende delen zo tegelijkertijd te kunnen realiseren.

V8 Architects ontwerpt transformatie kantoorgebouw Zuidas Amsterdam

V8 Architects is door G&S Vastgoed en Cityhold Office Partnership (CHOP), onderdeel van Nuveen Real Estate, gevraagd om het ontwerp te maken voor het jaren ’70 pand aan de Prinses Irenestraat 59 op de Zuidas in Amsterdam. De ambitie is om het gebouw, dat nu in gebruik is als school, te transformeren tot een prestigieus en duurzaam kantoorgebouw.

Het destijds door Architectenbureau Le Grand & Selle ontworpen gebouw behoort samen met de omliggende gebouwen het Parnascomplex (1975) en het Atrium (1972), tot de oudste gebouwen van de Zuidas. De locatie is bijzonder; aan de ene kant station Amsterdam WTC en het zakelijke hart van de Zuidas en aan de andere kant de rustige woonwijk van Amsterdam-Zuid. In het ontwerp van V8 Architects komen beide karakters samen: een duurzaam, elegant en tijdloos kantoor in een weelderige groene tuin. Met een oppervlak van circa 14.000 m2, is het pand één van de laatste objecten met renovatiepotentie op de Zuidas.

Demontage monumentale muur Hulstkamphof

Een bijzondere fase in de bouw van het Hulstkamphof op het Noordereiland in Rotterdam. Het bakstenen muurtje naast het Hulstkampgebouw is vakkundig gedemonteerd om plaats te maken voor de funderingswerkzaamheden van de vier luxe appartementen. Van simpelweg slopen is geen sprake, de muur is monumentaal en wordt, zodra de ruwbouw gereed is, weer op zijn oude plek teruggeplaatst. Daar wordt hij onderdeel van de nieuwe gevel.

Foto’s: Aiste Rakauskaite

Expo 2020 Dubai met een jaar uitgesteld

De uitstel van Expo2020 Dubai is een feit. Vandaag hebben het Ministerie van Buitenlandse Zaken & RVO daarover onderstaand persbericht verspreid:

Vandaag is door het Bureau Internationaal Exposition (BIE) aangekondigd dat twee derde van de stemmen zijn behaald voor uitstel Expo 2020. Dit betekent dat de Expo 2020 Dubai als gevolg van de COVID-19 uitbraak met een jaar wordt uitgesteld. Het stemmingsproces moet nog wel worden afgerond, maar dat zal het voornemen voor uitstel niet wijzigen. Ook Nederland heeft dit voorstel positief gesteund. Met dit uitstel kunnen alle deelnemende landen zich eerst richten op de bestrijding van het coronavirus en het omgaan met alle sociale en economische gevolgen. De Expo 2020 Dubai vindt daarom plaats van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Expo na Corona
Nederland is een samenwerkingsland en ook in de tussentijd blijven Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen in de Golfregio op het gebied van water, energie en voedsel. De meerjarige inzet op het thema ‘Uniting water, energy and food’ – tevens terugkerende thema’s binnen de Sustainable Development Goals – is juist nu relevant in tijden waar voedsel en water belangrijker zijn dan ooit. Ook gezondheid en klimaat spelen een prominente rol in de Nederlandse deelname. ‘We zien prachtige nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen bedrijven en overheden, helemaal in COVID-19 tijden, dat maakt mij trots’, aldus Hans Sandee, Commissionair General van het Nederlands Consulaat in Dubai.  ‘Dit is precies het uitgangspunt van onze deelname aan de Expo 2020 met het thema: Connecting minds, creating the future’.

Ook de Expo organisatie benadrukt dat samenwerkingen, mensen inspireren en gezamenlijk nieuwe oplossingen vinden het uitgangspunt zijn in deze uitdagende tijden, waarin de wereld zich bevindt.

Samenwerken voorop
De Nederlandse Expo organisatie heeft voorafgaand aan het steunen van het uitstel nauw overlegd met haar samenwerkingspartners in het bedrijfsleven en de betrokken kennisinstellingen. Hieruit is brede steun naar voren gekomen voor het uitstellen met een jaar. De Expo wordt gezien als een van de belangrijkste internationale events na de coronacrisis waarin men kan starten met de heropbouw van internationale samenwerkingen en handel. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt: ‘Overheid en bedrijfsleven werken samen om te kijken hoe we ondernemers zo goed mogelijk kunnen helpen. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. We doen het samen, want alleen door samen te werken komen we er met zijn allen weer bovenop.’

Bouw Nederlands paviljoen stopt tijdelijk
Vanaf eind mei worden alle bouwwerkzaamheden aan het Nederlandse paviljoen stilgelegd. Dan is de ruwbouw van het paviljoen klaar en vanuit het kwaliteits- en kostenoogpunt is dit ook het meest gunstige moment om te stoppen. De duurzame hergebruikte en ruwe bouwmaterialen, zoals het staal en de damwanden, zijn goed bestand tegen hoge temperaturen en behouden ook op langere termijn juist hun natuurlijke uitstraling. Hierdoor worden geen tot weinig nadelige effecten verwacht in de periode dat de bouw stilligt. Naar verwachting wordt de bouw vanaf januari 2021 weer hervat.

Gezamenlijk besluit
De afgelopen week heeft een stemronde voor uitstel van Expo 2020 onder alle BIE-Lidstaten plaatsgevonden. Hierbij is de vereiste meerderheid aan stemmen voor het uitstellen van de Expo, volgens het artikel 28 van het BIE verdrag, ruim behaald. De naam Expo 2020 blijft behouden, ondanks het feit dat het evenement in 2021 plaatsvindt.

Bouw van de Cooltoren in beeld

Bouwen is vakmanschap. En kunst.
Op de bouwplaats van de Cooltoren wordt op dit moment gewerkt aan de bekisting voor de 5e verdiepingsvloer en aan de stalen spanten die boven de Hoornbrekerstraat komen. Tegelijkertijd worden de funderingswerkzaamheden uitgevoerd voor de zijwangen van de laagbouw.

©V8 Architects/Aistė Rakauskaitė

Hoogste punt voor Verto Arnhem

De bouw van Verto heeft zijn hoogste punt bereikt. Ook zonder grootse viering een belangrijke mijlpaal die de realisatie van een bijzonder woongebouw weer een stap dichterbij brengt.

Verto is de herontwikkeling van een voormalig stadskantoor in de historische binnenstad van Arnhem tot duurzaam woongebouw met 58 appartementen. In het ontwerp vormen de originele ontwerpprincipes het uitgangspunt. De kenmerkende, functionele helderheid van het bestaande gebouw blijft behouden. Door de sterk aanwezige horizontale ramen associeert het met het modernistische wederopbouwkarakter van de binnenstad. De balkons vormen het ‘ornament’ en voegen er een woonkarakter aan toe. De constructie van het bestaande gebouw is van staal en varieert van grote stalen spanten op de begane grond tot verfijnde stalen tussenregels op de verdiepingen. Om aan te sluiten bij deze consistente manier van bouwen is ook de nieuwe constructie volledig van staal gemaakt.

Oplevering staat gepand voor de eerste helft van 2021.

Lees hier meer over het project.