Architectuur is een goed verhaal.

De Amsterdamse Zuidas heeft een behoorlijk duaal karakter. Kantoorkolossen aan de zuidzijde van de A10 en aan de noordzijde rijtjeshuizen. En daar tussenin een gebouw uit de jaren 70, ontworpen als kantoor, in gebruik als school en door ons weer terug gebracht naar haar oorspronkelijke functie. Maar dan wel als ‘best-in-class office building’, omdat stad, buurt, plek en gebouw daarom vragen. Noblesse Oblige, vinden wij.

Cooltoren

Het Baankwartier is een klein stukje Rotterdamse binnenstad dat een beetje uit het oog verloren lijkt. Maar niets is minder waar. De wijk Cool, waar het Baankwartier deel van uitmaakt, is aangewezen als onderdeel van de hoogbouwstad. Op de plek waar de relieken van de wederopbouw het straatbeeld bepalen wordt de skyline van Rotterdam verrijkt met de Cooltoren. De toren is veel meer dan een stapeling van appartementen tot de maximale bouwhoogte is bereikt. Ze relateert op verschillende hoogtes aan haar omgeving, op grote en kleine schaal. De ‘Rotterdamse laag’ en de veel toegepaste bouwhoogte van circa 70 meter zijn hierbij sterk bepalend. En uiteraard de voet en de top van de toren. Het verbijzonderen van het bouwvolume op deze specifieke hoogtes verbindt de Cooltoren onlosmakelijk met het stadsweefsel en met de skyline van Rotterdam.

De Westblaak in Rotterdam is een harde straat. Breed, veel auto’s, moeilijk over te steken. Maar wel een van de eerste straten waar het verlangen naar een zachtere en ‘bespeelbare’ binnenstad zichtbaar is door een paviljoen op de kop van een skatepark, midden tussen de rijbanen. Als voorloper van het toekomstige Blaakpark. Logisch dat ook de negen-tot-vijf kantoorpanden onder de loep worden genomen, een transformatie naar woningen is inmiddels een haalbare kaart en dit ontwerp verbindt op architectonische wijze het verleden met het heden.

V8