Bouw Cooltoren van start

De bouw van de 150 meter hoge Cooltoren in het centrum van Rotterdam is gestart. Twee heistellingen zijn in gebruik om in totaal 166 funderingspalen in de grond te boren.

Er is voor deze werkwijze en dit systeem gekozen, om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is de methode trillingsvrij.
De funderingspalen worden in twee fases opgebouwd. Eerst wordt een stalen buis van 28 meter in de grond geboord waarna deze met beton wordt volgestort. Vervolgens wordt een tweede buis van 28,5 meter op de eerste buis gelast, waarna de complete buis verder de grond in wordt gedraaid. De funderingspalen hebben in totaal een lengte van ca. 56,5 meter.

Naar verwachting is deze bouwfase in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.

Klik hier voor meer informatie over het project.