Buurtboost: de leefbaarheid van stadswijken verbeteren

VORM Concepts, Karres en Brands en V8 Architects hebben samen ‘BuurtBoost’ gelanceerd. Een concept voor wijkgerichte aanpak om de leefbaarheid van kwetsbare stadswijken in grote steden te verbeteren. Samenwerking met  gemeenten, woningcorporaties, lokale partners en vooral ook bewoners staat erbij centraal.

Nederlandse steden kennen een enorme stedelijke verdichtingsopgave. Niet alleen op nieuwe plekken in de stad worden woningen toegevoegd, ook in bestaande stadswijken. Er zijn veel monotone herstructeringswijken waar het ontbreekt aan variatie in functies, bewoners en woonprogramma. Vaak wijken die grotendeels bestaan uit sociale huurwoningen. Deze wijken scoren laag op de Leefbaarometer: een indicator voor de leefbaarheid in wijken. Deze indicator is gebaseerd op de thema’s kwaliteit van woningen, de fysieke omgeving, voorzieningen, veiligheid en bewoners in een wijk. Aan de hand van die thema’s hebben we een concept voor de aanpak van wijken opgesteld waarin de middelen, de sociale kant en het effect van de ontwikkeling gekoppeld zijn. We noemen ze voor het gemak hardware en software. Daarbij staat ‘software’ voor de zachte kant; bewoners, veiligheid en organisatie, de leefbaarheid. Het is het doel dat met de aanpak bereikt wordt. Met de hardware bedoelen we de fysieke omgeving, woningkwaliteit en voorzieningen. Dat zijn de middelen die we inzetten om de doelen te bereiken.

Stadswijken opwaarderen
BuurtBoost wil stadswijken opwaarderen. Samen met woningcorporaties, gemeentes en lokale partners gaan we aan de slag om voor elke wijk een aanpak op maat op te zetten. We verdichten of verdunnen wijken door het toevoegen of schrappen van woningen. We verkleuren wijken door een nieuwe mix van doelgroepen en functies. We verduurzamen wijken door de renovatie van bestaand vastgoed en het opwaarderen van de buitenruimte. En we realiseren flexibelere woningen die voldoen aan de woonwensen. Zo creëren we een prettige leefomgeving waar bewoners comfortabel en gelukkig wonen, nu en in de toekomst.

BuurtBoost is net geïntroduceerd, maar mag al rekenen op de belangstelling van verschillende corporaties in grote steden.

Bekijk de website voor meer informatie.