Koninklijk paar opent het Nederlands paviljoen voor Expo 2020 in Dubai

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en hare Majesteit Koningin Máxima openden vandaag het Nederlands paviljoen voor de 35e wereldtentoonstelling, die dit jaar gehouden wordt in Dubai. Ook minister De Bruijn voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was bij de opening aanwezig. Het Nederlands paviljoen belichaamt het centrale Nederlandse thema ‘uniting water, energy and food’. Het laat de verbinding zien die ons land weet te leggen tussen verschillende innovatieve oplossingen voor duurzame energie, watermanagement, agricultuur en circulariteit.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de officiële ceremonie en werd door V8 Architects geïnformeerd over het concept van het paviljoen en de sector-overstijgende samenwerking met diverse Nederlandse bedrijven. Aansluitend was er ruimte voor een rondleiding door het gebouw. Het Koninklijk paar en hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Verenigde Arabische Emiraten is getoond hoe Nederlandse innovaties zowel technisch als esthetisch in het paviljoen geïntegreerd zijn en samen een onlosmakelijk geheel vormen. De innovaties, zoals het halen van water uit de woestijnlucht, de transparante, organische zonnepanelen en textiel gemaakt van biomassa, zijn geen losse productpresentaties, maar hebben een concrete functionele toepassing in het paviljoen. Het hele paviljoen vormt daardoor zelf de tentoonstelling. Dat maakt het een toonbeeld voor duurzaamheid en circulariteit. Het laat de samenhang zien tussen vindingrijke oplossingen waarmee Nederland kan bijdragen aan de wereldwijde vraagstukken op het gebied van water, energie en voedsel.

“In ons paviljoen kunnen bezoekers en bedrijven ervaren wat Nederland te bieden heeft op het gebied van water, duurzame energie en voedselzekerheid”, zegt minister Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “Daarmee spelen we in op de ambitie van de landen in de Golfregio. Zij willen afstappen van olie en gas, lokaal meer voedsel produceren en proberen klimaatverandering op te vangen. Nederlandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen hebben de kennis en kunde om hier een bijdrage aan te leveren.” 

150.000 bezoekers
Een maand na opening hebben 150.000 mensen het paviljoen bezocht. Daarmee behoort het Nederlands paviljoen tot een van de best bezochte landenpaviljoens. Er doen in totaal meer dan 190 landen en organisaties aan de wereldtentoonstelling mee.

Biotoop in de woestijn
In een omgeving met een droog woestijnklimaat is door V8 Architects een biotoop ontworpen. Een tijdelijk, circulair klimaatsysteem waarin honderden liters water uit de lucht wordt geoogst, energie uit de zon wordt gehaald, meer dan 9000 eetbare planten en tientallen kilo’s oesterzwammen worden gekweekt. Voor bezoekers is deze bijdrage ontworpen als een compleet zintuiglijke ervaring.

Circulaire bouw
Het paviljoen staat in het ‘Sustainability District’ en is gebouwd met lokaal gehuurde damwanden en stempelbuizen. Van binnen is het afgewerkt met bio-based en herbruikbare materialen, zoals biologisch afbreekbaar textiel en vloer- en wandafwerking op basis van mycelium. Biobased materialen bieden een alternatief voor de vervuilende afbouwmaterialen in de bouwsector. Na afloop worden de materialen teruggegeven of krijgen ze een nieuwe bestemming. Met deze aanpak wordt de ecologische footprint van het paviljoen tot een minimum beperkt.

Het Nederlands paviljoen heeft de ‘Sustainable Construction Project of the Year Award’ gewonnen, als onderdeel van de gerenommeerde Big Five Construction Impact Awards.