Nederlands paviljoen voor Expo 2020 Dubai opgeleverd

Met het overhandigen van een symbolische sleutel is het Nederlands paviljoen vandaag officieel opgeleverd en overgedragen aan Nederland. Daarmee is de Nederlandse inzending ruim op tijd klaar voor de opening van Expo 2020 Dubai op 1 oktober 2021.

Nederland wil tijdens de Expo laten zien welke oplossingen Nederlandse bedrijven te bieden hebben op het snijvlak van water-, energie- en voedselvraagstukken. Het Nederlands paviljoen belichaamt dat.

Biotoop in de woestijn
In een omgeving met een droog woestijnklimaat is een biotoop gemaakt. Een tijdelijk, circulair klimaatsysteem waarin water uit de lucht wordt geoogst, energie uit de zon wordt gehaald en eetbare planten en oesterzwammen worden gekweekt. Een showcase van duurzaamheid en circulariteit die bezoekers een compleet zintuiglijke ervaring van Nederlandse oplossingen voor het thema ‘uniting water, energy and food’ biedt. Het paviljoen is gebouwd met lokaal gehuurde damwanden en stempelbuizen en van binnen afgewerkt met bio-based en herbruikbare materialen. Na afloop worden de materialen teruggegeven of krijgen ze een nieuwe bestemming. Met deze aanpak wordt de ecologische footprint van het paviljoen tot het minimum beperkt.

Samenwerking
Het paviljoen is ontworpen en gebouwd door een consortium van V8 Architects, KossmanndeJong, Witteveen+Bos en Expomobilia, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een groot aantal Nederlandse innovatieve bedrijven is betrokken bij de totstandkoming ervan. In nauwe samenwerking werden hun oplossingen technisch ontworpen en geïntegreerd in het ontwerp van het paviljoen. Het consortium zal ook het onderhoud en de afbouw van het paviljoen verzorgen.

Over Expo 2020 Dubai
Tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 190 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën.