Building026

Nominatie Willem Diehlprijs voor Building026 Arnhem

Building026 in Arnhem is genomineerd voor de Willem Diehlprijs, een tweejaarlijkse architectuurprijs voor het beste project op het gebied van restauratie, renovatie en herbestemming in Arnhem.

Het gebouw, opgeleverd in 2015 is een herontwikkeling van het introverte modernistische gebouw waarin ooit de bibliotheek was gevestigd. Het is getransformeerd tot ‘scharnierpunt in de stad’. Binnen is ruimte gecreëerd voor een scala aan functies als kantoren, winkels en horeca met op de tweede verdieping in het oog springend gebogen glas.

Tot 15 mei kan worden gestemd voor de publieksprijs via www.casa-arnhem.nl.

Building026