Oude ijsselsteentjes weer op hun plek

De bouw van de hernieuwde monumentale boerderij, negen geschakelde woningen en het multifunctionele servicegebouw van ‘Rijk van Rodenrijs’ verloopt voorspoedig! Alle onderdelen, tot aan de laatste steen toe, zijn bewaard gebleven om het historische karakter in de hernieuwde boerderij terug te brengen. Het is nu echt goed zichtbaar; de ijsselstenen worden op dit moment weer aangebracht en zelfs de nok is even hoog als in het oorspronkelijke monument.

Rijk van Rodenrijs is een woonerf gebaseerd op de boerderijtypologie. Bijzonder aan het plan zijn de samenhang en de kleinschaligheid. Die komen niet alleen terug door de juiste verhoudingen tussen ‘nabuurschap’ en ‘privacy’, maar vooral ook in de sociale cohesie tussen de bewoners.

Meer informatie over het project vind je hier.