Sneak peak van bouw Nederlands paviljoen voor wereldexpo Dubai

Vorige week heeft Construction Week Middle East een exclusieve sneak peak video opgenomen van het Nederlands paviljoen op de EXPO2020 bouwplaats in Dubai. Vanaf vandaag is het resultaat hier te zien.

David Spierings, projectarchitect van het paviljoen, leidt Construction Week’s Anup Oommen rond op de plot en vertelt over de voortang van de bouw en het unieke verhaal achter het ontwerp en de bouw van het paviljoen.

Lees hier meer over het project.

Michiel Raaphorst spreekt tijdens Abu Dhabi Sustainability Week

Op dinsdag 14 en donderdag 16 januari maakt Michiel Raaphorst deel uit van key note panel discussions tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week 2020.
Het verhaal over de duurzame en circulaire aanpak van het Nederlands paviljoen is onderdeel van de huidige discussies over de toekomstige gebouwde omgeving in de VAE. Het ontwerp van het paviljoen als een inclusief ecosysteem dat energie, water en voedselsystemen verenigt, wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de oplossing voor de uitdagingen waar steden nu voor staan.

De Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) is een wereldwijd platform voor het versnellen van de duurzame ontwikkeling van de wereld. De week brengt een samensmelting van beleidsmakers, industriële specialisten, technologische pioniers en de volgende generatie leiders op het gebied van duurzaamheid samen. Door middel van zijn initiatieven en evenementen is ADSW een katalysator voor het delen van kennis, het implementeren van strategieën en het leveren van oplossingen om de menselijke vooruitgang te stimuleren.

Meer informatie over het Nederlandse paviljoen is hier te vinden.

Klik hier voor meer informatie over ADSW.

Bouw van start voor Hulstkamphof Rotterdam

De werkzaamheden voor de bouw van het Hulstkamphof zijn gestart. Na honderd jaar wordt de ruimte naast het ‘Hulstkampgebouw’ aan de Maaskade in Rotterdam opgevuld met twee appartementengebouwen met in totaal 28 woningen. Op de binnenplaats achter de zalen van het Hulstkampgebouw zijn momenteel de voorbereidingen voor het gereedmaken van de bouwput in volle gang. De oude gemetselde kelder en de bestaande keuken worden gesloopt, waarmee de weg vrij wordt gemaakt om begin 2020 te starten met de fundering van het appartementengebouw aan de Burgemeester Hoffmanstraat. De bouw van de appartementen aan de Maaskade start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020.

Divers woonklimaat met respect voor bestaande bouw
Met precisie en zorgvuldigheid is er gewerkt aan een overtuigend ontwerp waarbij de bestaande bouw is gerespecteerd. De gietijzeren kolommen uit de bestaande kelders worden gedemonteerd en teruggeplaatst in de nieuwbouw, als referentie naar het verleden. De éénlaagse metselwerkwand aan de Maaskade wordt behouden en is onderdeel van de nieuwe gevel. Daar bovenop komt een vierlaags gebouw met één appartement per verdieping. Aan de achterzijde, de Burgemeester Hoffmanstraat, wordt de huidige parkeerplaats vervangen door een kleinschalig wooncomplex met vierentwintig appartementen rondom een binnenhof. Beide gebouwen dragen bij aan het creëren van een divers woonklimaat op het Noordereiland en repareren bovendien restruimtes in Rotterdam.

Subtiel, eigentijds en een tikje ongrijpbaar
Het karakter van het Noordereiland, dat als beschermd stadsgezicht een bijzonder beeld oplevert vanaf de overzijde van de Maas, wordt door de nieuwe invulling versterkt. Het ontwerp grijpt terug op neoklassieke raampartijen, maar geeft door zijn detaillering en gevelplastiek een eigentijds karakter. Het kenmerkende gevelontwerp is een subtiele reactie op de omringende panden met hun expressieve mix aan architectuurstijlen. Onder de dubbele kap is een solide blok van natuursteen te zien waarin zes boogvormen met asymmetrische neggen ontworpen zijn. De schaal van het totale volume, het samenvoegen van raamclusters en innovatieve bewerkingsmethodes voor het natuursteen maken de gevel tot een tijdloos, gelaagd beeldhouwwerk, dat past in de totale configuratie en zich tegelijkertijd een tikje ongrijpbaar in de tijd plaatst.

Voor meer informatie over het project:
Hulstkamphuis

Burgemeester Hoffmanhof

V8 Architects geselecteerd voor ontwerp Nieuw Kralingen

V8 Architects maakt vandaag bekend als één van de vier architectenbureaus geselecteerd te zijn voor het ontwerp van het grootschalige nieuwbouwproject Nieuw Kralingen in Rotterdam. De werkzaamheden voor het schetsontwerp van de eerste fase zijn inmiddels in volle gang.

Nieuw Kralingen is een ontwikkeling van Heijmans Vastgoed en ERA Contour in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Door het verleggen van de Bosdreef ontstaat een nieuw woongebied aan de Kralingse Plas in Rotterdam. De nieuwbouwlocatie omvat circa 800 woningen. Uit een longlist van twaalf bureaus is V8 Architects gekozen vanwege de kenmerkende verhalende architectuur en de bijzondere aandacht voor ornamentiek en detaillering. West 8, verantwoordelijk voor de ontwerpvisie van de wijk, blijft als supervisor bij het werk betrokken.

Meer informatie over Nieuw Kralingen: www.nieuwkralingen.nl

Plankaart: ©West 8

David Spierings spreekt tijdens Dubai Design Week

Het is lezingen-seizoen! Na de lezingen van Michiel Raaphorst en Rudolph Eilander is het nu de beurt aan David Spierings. Op woensdag 13 november maakt hij deel uit van een van de uitgelichte lezingen binnen het programma van Dubai Design Week. Na de presentatie van ons ontwerp voor het Nederlands paviljoen zal hij in een paneldiscussie met architecten van andere bureaus die ontwerpen voor de komende wereldtentoonstelling, praten over de impact van de EXPO 2020 voor Dubai.

Meer informatie over het Nederlandse paviljoen is hier te vinden.

Rudolph Eilander geeft lezing over Kantoor van de Toekomst

Op maandag 4 november deelt Rudolph Eilander bij de Architecten Showroom Amsterdam, de verrassende visie van V8 over het kantoor van de toekomst. Hoe zitten we er over een aantal jaren bij? Met z’n allen in een verzamelkantoor, thuis, of heel ergens anders? En vooral; wat is eigenlijk de échte essentie van plezier in je werk? Hoe vertaalt dat zich in een werkplek? Kom luisteren en discussieer mee! Meer informatie kun je hier vinden. Aanmelden kan hier.

Michiel Raaphorst spreekt tijdens International Conference for Sustainable Construction Materials in Dubai

Vorige week gaf Michiel Raaphorst tijdens de Dutch Design Week en het DRIVE! Festival nog een lezing over het Nederlandse paviljoen. Volgende week is het de beurt aan Dubai. Tijdens de International Conference for Sustainable Construction Materials op 4 en 5 november, georganiseerd door de gemeente Dubai, vertelt hij over een van de andere aspecten die het Nederlandse paviljoen bijzonder maken. Naast natuurlijk het unieke ontwerp als biotoop is ook de duurzame en circulaire aanpak niet te missen. In plaats van gebruik te maken van permanente bouwmaterialen of het verschepen van materialen uit het buitenland worden zoveel mogelijk bouwmaterialen gebruikt die in Dubai beschikbaar zijn. Door ze te huren, na sluiting van de expo terug te brengen of op een andere manier te hergebruiken. Circulariteit ten voeten uit.

Meer informatie over het Nederlands paviljoen vind je hier.

Michiel Raaphorst presenteert Nederlands paviljoen tijdens DRIVE! Festival

Op donderdag 24 oktober geeft Michiel Raaphorst een lezing tijdens het ‘DRIVE! The Design Research & Innovation Festival’ in Eindhoven over het ontwerp van het Nederlands paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Dubai. De lezing is onderdeel van de Dutch Design Week, waar DRIVE! zich richt op de rol van de creatieve industrie in het aanpakken van maatschappelijke thema’s. Het paviljoen komt aan bod in het thema ‘The Human Touch in Agriculture, Water, Food: creating new values for a sustainable food system’.

Het Nederlands paviljoen is ontworpen als een tijdelijk circulair klimaatsysteem, een biotoop, en wordt gebouwd met lokaal aanwezige en recyclebare bouwmaterialen. Bezoekers kunnen er de onderlinge verbinding tussen innovatieve Nederlandse oplossingen voor water, energie en voedselvraagstukken ervaren: er wordt water gemaakt, energie opgewekt en voedsel geoogst.

Tijd: 11:30 uur – 12:30 uur.
Locatie: Natlab, Kastanjelaan 500, Eindhoven

Klik hier voor meer informatie.

Oude ijsselsteentjes weer op hun plek

De bouw van de hernieuwde monumentale boerderij, negen geschakelde woningen en het multifunctionele servicegebouw van ‘Rijk van Rodenrijs’ verloopt voorspoedig! Alle onderdelen, tot aan de laatste steen toe, zijn bewaard gebleven om het historische karakter in de hernieuwde boerderij terug te brengen. Het is nu echt goed zichtbaar; de ijsselstenen worden op dit moment weer aangebracht en zelfs de nok is even hoog als in het oorspronkelijke monument.

Rijk van Rodenrijs is een woonerf gebaseerd op de boerderijtypologie. Bijzonder aan het plan zijn de samenhang en de kleinschaligheid. Die komen niet alleen terug door de juiste verhoudingen tussen ‘nabuurschap’ en ‘privacy’, maar vooral ook in de sociale cohesie tussen de bewoners.

Meer informatie over het project vind je hier.

Bouw van start voor Nederlands paviljoen EXPO2020 Dubai

De bouw van het Nederlands paviljoen voor de wereldexpo in 2020 in Dubai is officieel van start gegaan. Op het expoterrein in Dubai vormde het overhandigen van speciaal uit Nederlandse lucht geoogst water aan de Consul-Generaal, het startsein van een nieuwe fase voor de Nederlandse deelname aan de EXPO.

Ruwbouw is afbouw
Met het ingaan van deze nieuwe fase krijgt het Nederlandse paviljoen steeds meer gestalte. Na de voorbereidende grondwerkzaamheden en funderingswerken zal de hoofddraagconstructie naar verwachting in het najaar van dit jaar klaar zijn. Vanwege het tijdelijke en circulaire karakter van het paviljoen is gekozen voor civieltechnisch bouwmateriaal dat lokaal voorhanden is en na afloop kan worden hergebruikt. Ruwbouw is daarbij afbouw; de gebruikte damwanden en stempelramen doen naast draagconstructie, ook meteen dienst als gevel en plafond. Deze aanpak beperkt de ecologische voetafdruk van het paviljoen tot een minimum. Het interieur voegt er tactiliteit en verfijning aan toe, geïnspireerd op het patroon van het Nederlandse landschap en de geometrische patronen uit de Arabische cultuur.

Zintuiglijke ervaring
Ontworpen als een tijdelijk klimaatsysteem, een biotoop, biedt het paviljoen straks een onderscheidende bezoekerservaring. Het vertelt het verhaal van de Nederlandse deelname op een manier die alle zintuigen prikkelt. Bezoekers kunnen er de onderlinge verbinding tussen innovatieve Nederlandse oplossingen voor water, energie en voedselvraagstukken ervaren: er wordt water gemaakt, energie opgewekt en voedsel geoogst. V8 Architects: “We zijn in staat geweest om allerlei Nederlandse innovaties in het paviljoen met elkaar te verbinden. Net als de techniek een samenhangend geheel is, is de samenwerking dat ook. Dat is ook meteen de kracht van het paviljoen”. Het oogsten van water uit de woestijnlucht in Dubai door kunstenaar en uitvinder Ap Verheggen is één van de oplossingen die te ervaren zal zijn.

Nederlandse bijdrage
De groeiende vraag naar energie, waterschaarste en de behoefte aan voedselzekerheid spelen in de Golfregio een belangrijke rol. Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben belangrijke kennis en kunde op dit gebied en kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan oplossingen voor deze actuele vraagstukken. “De verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze planeet en toekomstige generaties is groot. Nederland is er klaar voor om eigen innovaties op het gebied van water, energie en voedsel aan de wereld te laten zien,” aldus minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een videoboodschap die in Dubai werd uitgezonden.

Het Nederlands paviljoen is een ontwerp van het Dutch Dubai consortium, bestaande uit V8 Architects, Expomobilia, Kossmann.dejong en Witteveen+Bos. Een groot aantal Nederlandse innovatieve bedrijven is betrokken bij de totstandkoming van het concept, waaronder Aardlab en SIGN.

Over Dubai EXPO 2020
Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën.
www.dutchdubai.com

Lees meer over het paviljoenontwerp