Building 026 | Arnhem

Bieb-Bobbels. Badkuipjes. Het wasbord. Het nieuwe oude bibliotheek gebouw heeft een andere gevel gekregen en we komen er niet uit hoe we daar een naam aan moeten geven. We hebben er vanuit ons kantoor uitzicht op en het is al een paar wekenlang onderwerp van gesprek in de pauze. Niet elke dag, maar wel regelmatig. Waarom we er een naam voor willen hebben? Geen idee, dat hoort zo denk ik. Het past ook bij het gebouw. Eerst stond het er gewoon maar nu is het aanwezig. En sinds de verbouwing heeft het rare glazen panelen met een lange bobbel. Even wennen maar wel mooi. Het is veel leuker om tegen een gebouw aan te kijken waar je over praat omdat het iets aparts heeft dan dat je er nooit wat over te zeggen hebt. 

De oude bibliotheek in Arnhem was een streng en gesloten gebouw. Het ligt op een breuklijn tussen de historische binnenstad en de naoorlogse bebouwing daaromheen. Een grootschalige renovatie heeft het gebouw, mede door het aanbrengen van speciaal ontwikkelde glazen panelen, een tweede leven gegeven. Door de openheid en transparantie heeft het gebouw zijn plek gevonden en werkt het niet meer als scheidslijn maar als een scharnier tussen de twee stadsdelen.

Van breuklijn naar scharnier
Het gebouw ligt op een breuklijn in de stad, balancerend tussen de historische binnenstad en het naoorlogse weefsel eromheen. Het pand stamt uit de jaren zeventig en heeft door zijn strakke, modernistische gevel met lange horizontale lijnen een strenge en gesloten uitstraling. De herontwikkeling maakt een einde aan het introverte karakter en zorgt dat het gebouw zijn scharnierpositie in Arnhem benut.

Flexibel, open en uitnodigend
De transformatie bestaat uit twee belangrijke ingrepen: het creëren van ruimtelijke overmaat in het gebouw en het aanbrengen van een nieuwe gevel. De ruimtelijke overmaat ontstaat door twee entresolvloeren te verwijderen, een nieuwe vloer toe te voegen en de bestaande kantoorvloeren op te schonen. Deze ingrepen maken het gebouw op functioneel vlak toekomstbestendig. Dit betekent dat Building 026 niet alleen gemakkelijk een breed scala aan functies kan huisvesten, tevens kunnen toekomstige functieveranderingen eenvoudig plaatsvinden. Het gevelontwerp benadrukt de scharnierpositie van Building 026 in het stedelijk weefsel. De gevel bemiddelt tussen de menselijke maat van de binnenstad en de grootschalige blokkenstructuur van het naoorlogse weefsel. Zo bestaat de nieuwe gevel voornamelijk uit glas, geplaatst binnen rechthoekige kaders. Deze kaders bevatten een verwijzing naar de kozijnen van de historische pandjes uit de binnenstad. Hiermee refereert de gevel aan de menselijke maat. Richting de naoorlogse stad krijgt de gevel geleidelijk meer glas, waardoor de achterliggende vloerenstructuur steeds zichtbaarder wordt. Hiermee sluit het gebouw aan bij het meer abstracte karakter van het naoorlogse weefsel.

Ornament
In de glasplaten is een verticale ribbel aangebracht als ornament. Deze ribbels geven het gebouw een extra laag. Ze benadrukken het verticale gevelritme door de klemtoon te leggen op de achtergelegen structuur van vloeren en borstweringen. Tevens maken ze het gebouw tastbaar en herkenbaar voor de Arnhemmers. Doordat de ribbels voornamelijk op de zuid- en westgevel zijn aangebracht, waaiert een mooie reflectie van zonlicht het nabijgelegen plein over.

Kiezen voor onderscheidend vermogen
Met dit ontwerp wordt de bouwindustrie uitgedaagd. Gekozen is voor een ontwerp dat intensievere en complexere materiaalbewerkingen vraagt, zoals de glasornamenten. Het resultaat is een gebouw dat een sterk verhaal vertelt en zijn eigen karakteristieken benadrukt.

Onderscheidend is ook de houding van de opdrachtgever. Het verwijderen van twee incourante vloeren heeft immers tot gevolg dat er netto minder vierkante meters gebruiksoppervlak te verhuren zijn. De gebouweigenaar is echter overtuigd dat – zeker in crisistijd – alleen investeringen in kwaliteit zich terugverdienen. In een crisismarkt is het aanbod van potentiële huurders klein en daarom is het meer dan ooit van belang om gebouwen onderscheidend en duurzaam te maken. Deze houding laat zien dat een transformatieopgave die inzet op grote kwaliteit, hoge ambitie en een sterk onderscheidend vermogen, wel degelijk mogelijk is in crisistijd. Want alleen met deze inzet ontstaan projecten die zowel in hoog- als laagconjunctuur waardevol blijken.

Scherpstellen vraag
Building 026 is tot stand gekomen binnen een bijzonder werkproces. Vanuit een open vraag van de gebouweigenaar heeft V8 Architects in nauwe samenwerking met Colliers International en lokale makelaars een functieonderzoek gedaan naar de meest kansrijke scenario’s voor de renovatie. Hierdoor waren de architecten in een zeer vroeg stadium betrokken en konden ze bijdragen aan het formuleren en scherpstellen van de Arnhemse opgave. Deze manier van werken vormt een belangrijke voedingsbodem waarop een dergelijk onderscheidend project kan bloeien.

Projectdata
opgave: herontwikkeling voormalige bibliotheek | locatie: Koningstraat Arnhem | opdrachtgever: Colliers International | projectmanagement: db-M | constructeur: ABT | adviseur brandveiligheid: DGMR | installatieadviseur: ABT | aannemer: Van Wijnen Oost | duurzaamheid: energielabel A | oppervlakte: 14.000 m² | ontwerp: 2014 | oplevering: 2016 | fotografie: Ossip van Duivenbode en Eva Broekema (zwart-wit) | bijzonderheden: nominatie NPR Gulden Feniks, nominatie Glass Award, nominatie Willem Diehlprijs

Project website: www.building026.nl