Burgemeester Hoffmanhof | Rotterdam

Expat community
Het Noordereiland is altijd een eiland voor passanten geweest. Vroeger vooral een thuishaven voor passerende opvarenden, tegenwoordig onderdeel van de snelgroeiende internationale expat community. In dit ontwerp vormen 24 compacte appartementen een gemeenschappelijk hof. Een zeer efficiënte invulling van de locatie met één type woning voor intensieve stadsgebruikers. Door in een heel vroeg stadium te kiezen voor een specifieke doelgroep kon een plattegrond worden ontwikkeld die naadloos past tussen de omringende panden.

Licht en lucht
Het middendeel van het Noordereiland vormt een stedelijk, maar ook zeer ontspannen woonmilieu. Lange woonblokken die de wind buiten houden en smalle straten met veel bomen, waaronder de Burgermeester Hoffmanlaan. Door een bestaand stedenbouwkundig ‘gat’ aan deze straat aan te helen met een U-vormig bouwblok, ontstaat een prettig woonmilieu rond een gemeenschappelijk hof. De vorm van het bouwblok maakt het mogelijk om veel woningen te maken op een beperkt oppervlak met behoud van een bepaalde luchtigheid. Het Hoffmanhof versterkt het bijzondere karakter van het Noordereiland door er een nieuw woonmilieu aan toe te voegen.

Geluidsbuffer
De feestzalen in het Hulstkampgebouw vormen al jaren een bron van geluidoverlast voor de buurt. Het nieuwe woningbouwblok lost dit op door zich als een buffer tussen de geluidsbron en de tegenoverliggende gevels te plaatsen. De woningen in het nieuwe bouwblok hebben door de deels gesloten galerij een interne geluidbuffer. Door de oriëntatie van de woonfuncties aan het hofje en de dienende functies aan de galerijzijde, wordt de potentie van deze complexe locatie maximaal benut.

Projectdata
opgave: nieuwbouwwoningen binnen beschermd stadsgezicht | locatie: Burgemeester Hoffmanlaan Rotterdam | opdrachtgever: Hulstkamp Properties | projectmanagement: V8 Architects | constructeur: Pieters Bouwtechniek Delft | adviseur brandveiligheid: LBP/Sight | installatieadviseur: LBP/Sight | programma: 24 woningen | oppervlakte: 2.500 m² | ontwerp: 2015 | oplevering: 2021 | foto’s: V8 Architects/Aistė Rakauskaitė