Cooltoren | Rotterdam

Ik ben geen geboren Rotterdammer. Ik woon niet eens in Rotterdam. Maar ik kom er vaak. Voor mijn plezier en voor mijn werk. Ik vind het een fascinerende stad. Snel, uitgesproken, zakelijk, altijd met de neus naar in de wind. Lekker duidelijk ook: wit is wit, zwart is zwart en grijs bestaat wel maar niet in vijftig tinten. De stad is letterlijk geraakt en gemaakt door de oorlog, wederopbouw, stadvernieuwing en stedenbouwkundige ontwikkeling. En daardoor ook door allerlei vormen van architectuur. Kijk om je heen en je ziet alle jaargangen van Rotterdam Wederopbouwstad. En van Rotterdam Hoogbouwstad. Want Rotterdam vanuit de hoogte bekijken vind ik het mooist. Ergens op een tiende of vijftiende verdieping het landschap bekijken en me verwonderen over de torens. Niet alles verdient de schoonheidsprijs maar er zijn een paar dominante landmarks die trots uitstralen. Die kwaliteit uitstralen. Van dat soort torens heb je er nooit genoeg en je krijgt er nooit genoeg van. De Cooltoren wordt er ook zo een. Ik heb de ontwerpen gezien, ik heb de locatie gezien, ik heb de toekomst gezien. Laat morgen maar beginnen.

Het Baankwartier is een klein stukje Rotterdamse binnenstad dat een beetje uit het oog verloren lijkt. Maar niets is minder waar. De wijk Cool, waar het Baankwartier deel van uitmaakt, is aangewezen als onderdeel van de hoogbouwstad. Op de plek waar de relieken van de wederopbouw het straatbeeld bepalen – een variëteit aan architectuur en gebouwen, omgeven door expeditiestraatjes – wordt de skyline van Rotterdam verrijkt met de Cooltoren. Een 150 meter hoge woontoren met een opvallend en functioneel relevant silhouette; het zwaartepunt ligt in het midden. De horizontale stapeling van de 50 woonlagen verloopt door de plaatsing van de balkons en de toepassing van panoramische bandramen van luchtig op straat naar zwaar in het midden. En eindigt weer luchtig in de wolken. Hierdoor past de toren in het fijne stadsweefsel op de grond en heeft de hoogte op elk niveau betekenis; tot 70 meter legt de toren de relatie met het leven op straat, boven deze hoogte wordt het wonen bepaald door het panorama.

Wederopbouw en het Baankwartier
Het Baankwartier in Rotterdam is een enigszins verscholen gebied in de luwte van de Rotterdamse binnenstad. De stedenbouwkundige structuur en de bebouwing is grotendeels tot stand gekomen in de tijd van de wederopbouw. Vanwege de betekenis voor de architectuur en stedenbouw uit deze periode is het gebied een aantal jaren geleden benoemd tot één van de vijf wederopbouwaandachtsgebieden.

De betekenis van hoogte
De positie van de Cooltoren in Rotterdam en Baankwartier vraagt om een duiding van de hoogte. De toren is veel meer dan een stapeling van appartementen tot de maximale bouwhoogte is bereikt. De toren relateert op verschillende hoogtes aan haar omgeving, op grote schaal en op kleine schaal. De ‘Rotterdamse laag’ en de virtuele grens van 70 meter zijn hierbij sterk bepalend. En uiteraard de voet en de top van de toren. Het verbijzonderen van het bouwvolume op deze specifieke hoogtes verbindt de Cooltoren onlosmakelijk met het stadsweefsel en met de skyline van Rotterdam.

Het Baanblok als drager van de Cooltoren
Bij de uitwerking van de landing van de Cooltoren in de ‘Rotterdamse laag’ is zorgvuldig gekeken naar de vier bestaande panden in de westelijke wand van het Baanblok. Het plaatsen van een 150 meter hoge toren en het toevoegen van circa 37.620 m² woonprogramma levert per definitie een schaalconflict op met de kleine korrel van de onderlaag. Dit conflict is uitgangspunt om door middel van een versmelting van beide schaalniveaus nieuwe betekenis aan het stadsweefsel in het Baanblok te geven. De landing van de toren leidt tot een logische positie van de hoogbouw in de ‘Rotterdamse laag’, waarbij op passende wijze wordt omgegaan met de oorspronkelijke historische onderlegger.

Nieuw raster en associatieve gevel
Vanuit de massaopbouw van de toren wordt de verticale structuur doorgezet naar maaiveld. Deze verticale structuur leidt tot een nieuwe logische parcelering, waarbij hoogbouw en laagbouw elkaar ondersteunen. De verschillende breedtes van de laagbouwdelen verwijzen naar de oorspronkelijke korrelgrootte. Zoals deze oorspronkelijke parcelering ontstaat vanuit een rationele functionaliteit, is de nieuwe parcelering ook een direct gevolg van de ratio van de 150 meter hoge toren. De sterke horizontale geleding ontwikkelt zich gradueel vanuit het midden van de toren naar steeds ijler wordende banden. Deze banden zorgen samen met de verticale structuur voor een raster, waarbinnen door middel van een gelaagde compositie van gevelthema’s een gevelbeeld ontstaat dat verwijst naar de wederopbouwgeschiedenis van het Baanblok. Niet historiserend of abstraherend, maar associërend aan het rijke palet van de wederopbouwarchitectuur. Deze thema’s worden zodanig ingezet dat ze de parcelering van de onderbouw ondersteunen en een introductie vormen tot de architectuur van de toren.

 

Projectdata
opgave: nieuwbouw 150 meter hoge woontoren | locatie: Baan Rotterdam | opdrachtgever: De Vijf Heeren B.V. | projectmanagement: U-Vastgoed B.V. | constructeur: Van Rossum | adviseur brandveiligheid: Wolf + Dikken | installatieadviseur: Wolf + Dikken | aannemer: Ballast Nedam Bouw | programma: 282 appartementen, uiteenlopend van 60 tot 400 m² | oppervlakte: 37.620 m² | ontwerp: 2016 | oplevering: 2022 | bijzonderheden: hoogste woontoren van Rotterdam centrum | Winnaar ‘Meest markante vastgoedproject Rotterdam 2018’