De bouw van het paviljoen

Volg de bouw van het Nederlands paviljoen voor de EXPO2020 in Dubai hier op de voet.

Uitstel is een feit – 4 mei 2020
Door het Bureau Internationaal Exposition (BIE) is aangekondigd dat twee derde van de stemmen zijn behaald voor uitstel Expo 2020. Dit betekent dat de Expo 2020 Dubai als gevolg van de COVID-19 uitbraak met een jaar wordt uitgesteld. De Expo 2020 Dubai vindt daarom plaats van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Vanaf eind mei worden alle bouwwerkzaamheden aan het Nederlandse paviljoen stilgelegd. Dan is de ruwbouw van het paviljoen klaar en vanuit het kwaliteits- en kostenoogpunt is dit ook het meest gunstige moment om te stoppen. De duurzame hergebruikte en ruwe bouwmaterialen, zoals het staal en de damwanden, zijn goed bestand tegen hoge temperaturen en behouden ook op langere termijn juist hun natuurlijke uitstraling. Hierdoor worden geen tot weinig nadelige effecten verwacht in de periode dat de bouw stilligt. Naar verwachting wordt de bouw vanaf januari 2021 weer hervat.

Voorbereiden op uitstel – april 2020
Onze opdrachtgever bereidt zich momenteel voor op de gevolgen van een eventueel uitstel van Expo 2020 Dubai met betrekking tot de bouw van het paviljoen. Om het paviljoen in 2021 af te ronden, worden twee scenario’s overwogen:
1.De bouw gaat verder volgens de oorspronkelijke planning.
2.De ruwbouw wordt voltooid en de bouw wordt voor enkele maanden onderbroken om hem volgend voorjaar te hervatten.

Lees hier meer.

Het ontstaan van de voedselberg – april 2020
Op dit moment zijn de werkzaamheden nog in gang. De time-lapse video laat de stalen constructie van de voedselberg zien;
19 meter hoog met een diameter van 15 meter.

 

Onderzoeken mogelijkheid tot uitstel Expo – maart 2020
Op maandag 30 maart is de stuurgroep van Expo 2020 Dubai bijeengekomen naar aanleiding van de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot de uitbraak van het coronavirus. Naar aanleiding van deze vergadering kwam de stuurgroep collectief overeen om samen met het Bureau International des Expositions (BIE), het bestuursorgaan van de Wereldtentoonstelling, de mogelijkheid te onderzoeken om de opening van Expo 2020 met een jaar uit te stellen. De voorgestelde nieuwe data zijn 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Er zal door de lidstaten met stemrecht worden gestemd over de voorgestelde wijziging van de data. Deze lidstaten kunnen hun stem uitbrengen tussen vrijdag 24 april en vrijdag 29 mei.

Lees meer.

 

Halverwege – maart 2020
We zijn al halverwege! 50% van de totale bouw is voltooid.
In een exclusief interview voor Construction Week Online, opgenomen op de bouwplaats, vertellen we over het ontwerp, de voortgang en de innovaties.

 

Nog meer staal – februari 2020
Inmiddels staan bijna alle damwanden op hun plaats en zijn er ook al behoorlijk wat stalen buizen geplaatst voor het dak en de luifel.

 

Plaatsen damwanden – januari 2020
Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. De hoofdstructuur begint vorm te krijgen nu een deel (!) van de damwanden geplaatst is. Vijftien meter is hoog is behoorlijk indrukwekkend! Het plaatsen van de stalen buizen voor het dak staat als volgende op de planning.

 

 

Afgraven – oktober 2019
Aan de kant van het concours is de plot inmiddels helemaal afgegraven. Na het afronden van het uitgraven is de volgende stap het leggen van de funderingsplaten.

 

Plot – augustus 2019
Over een paar maanden staat op deze plot de hoofddraagconstructie van het Nederlands paviljoen!

 

Start bouw – juni 2019
Op 25 juni is de bouw van het Nederlands paviljoen van start gegaan. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaf het startsein een videoboodschap die in Dubai werd uitgezonden. Op het expoterrein in Dubai werd speciaal uit Nederlandse lucht geoogst water overhandigd aan de Consul-Generaal. Met het ingaan van deze nieuwe fase krijgt het Nederlandse paviljoen steeds meer gestalte. Na de voorbereidende grondwerkzaamheden en funderingswerken zal de hoofddraagconstructie naar verwachting in het najaar van dit jaar klaar zijn.