Hulstkamphof | Rotterdam

Het gat aan de wal. Als ik dat tegen mijn man zeg, weet hij precies wat ik bedoel. En dat is best bijzonder. Want we bevaren al jaren de binnenwateren van Europa en het is maar zelden dat hij kan genieten van het landschap en al het andere moois dat we passeren. Het is voor mij altijd een cadeautje als we de Maas afvaren en Rotterdam binnenkomen. De stad waar ik ben geboren, op het enige eiland van de stad. Het gat aan de wal was altijd, kijkend vanaf de Nieuwe Maas, de leegte naast het Hulstkampgebouw. Was. Want in dat rare niets is een gebouw verrezen dat in alles mijn Rotterdam is. In zijn contouren en details ademt het de romantiek van de oude stad, het had er al 100 jaar kunnen staan. Tegelijkertijd voel je ook dat het nieuw en modern is. En dat zit niet in de weg, het klopt gewoon. 

Overtuigend plan
Het bouwperceel aan de Maaskade op het Noordereiland ligt al sinds 1892, de realisatie van het Hulstkampgebouw, op invulling te wachten. Door verschillende omstandigheden is het eerder niet gelukt hier een passend gebouw te realiseren. Op en rondom de laagbouw extensie naast het Hulstkampgebouw worden 4 luxeappartementen ontwikkeld. Een gevoelig project, op een gevoelige locatie. De Maaskade is een beschermd stadsgezicht, het Hulstkampgebouw is een Rijksmonument. Met grote precisie en zorgvuldigheid is er gewerkt aan een overtuigend plan. Het verrichte historische onderzoek en de onderbouwing van de ontwerpmotieven in relatie tot het Rijksmonument en het Noordereiland zijn van zeer groot belang geweest bij het verkrijgen van alle goedkeuringen.

Tijdloze rijkdom
De noordzijde van het eiland bestaat uit een lange wand van panden met een mix van architectuurstijlen, van neorenaissance tot zakelijke wederopbouw. Een front bedoeld om te imponeren en rijkdom te verbeelden. Het kenmerkende gevelontwerp van het nieuwe Hulstkamphuis is een subtiele reactie op de omringende panden met hun expressieve mix aan architectuurstijlen. De gevel lijkt juist uit het volume gehakt te zijn. Onder de dubbele kap is een solide blok van natuursteen te zien waarin zes boogvormen met asymmetrische negges ontworpen zijn. De schaal van het totale volume, het samenvoegen van raamclusters en state of the art bewerkingsmethodes voor het natuursteen maken deze gevel tot een tijdloos, gelaagd beeldhouwwerk dat past in de totale eclectische configuratie en dat zich tegelijkertijd een tikje ongrijpbaar in de tijd plaatst.

Niche
Door de bestaande éénlaagse bakstenen gevel die behouden moest blijven, de beperkte diepte van zeven meter en de randen van de belendende percelen was de inpassing van dit vierlaagse woonblokje een zeer complexe puzzel. Het resultaat mag er zijn: per bouwlaag een zeer royaal en comfortabel appartement. De oriëntatie op de rivier en de hoogbouw van de stad zorgen voor een fantastisch panorama. Deze vier woningen vormen in de breedste zin van het woord een niche.

Eigendom
De opdrachtgever is eigenaar van het Hulstkampgebouw. De Thon Group is in staat geweest om opdracht te geven voor een plan voor eigen portefeuille en lange termijn rendement. Een gezonde afweging tussen kosten op korte termijn en baten op lange termijn heeft ervoor gezorgd dat deze buitenlandse vastgoedbezitter een gevoelige plek in de stad weet te verrijken en een wezenlijke bijdrage levert aan de continue verbetering van Rotterdam.

Projectdata
opgave: nieuwbouw appartementen naast het Rijksmonument ‘het Hulstkampgebouw’ | locatie: Maaskade Rotterdam | opdrachtgever: Hulstkamp Properties | projectmanagement: Bremen Bouwadviseurs | Aannemer: BIK Bouw | constructeur: Pieters Bouwtechniek | adviseur akoestiek en bouwfysica: L.B.P. | adviseur brandveiligheid: L.B.P. | installatieadviseur: L.B.P. | programma: 4 luxe appartementen | oppervlakte: 4.000 m² | studie: 2009 | ontwerp: 2015 | oplevering: gepland 2021 | foto’s: V8 Architects/Aistė Rakauskaitė