Plastic Island

Plastic in de Pacific
Door de golfstromen in de oceanen drijven er in verschillende oceanische luwtes enorme hoeveelheden plastic. Ten noorden van Hawaï, in de Stille Oceaan drijft naar conservatieve schattingen zo’n 60 miljoen ton plastics op een oppervlak van ruim 1 miljoen vierkante kilometer. Deze zeer diverse soep van plastics is een grote bedreiging voor flora en fauna. De hoeveelheid is tussen 1999 en 2004 verdubbeld en wordt nog steeds snel groter. Het probleem is van niemand maar gaat iedereen aan!

Plastic eiland
Het uitgangspunt van dit project is dat het probleem opgelost wordt waar het is ontstaan. Het plastic is geen afval maar een duurzame grondstof dat de basis vormt voor een eiland. Dit eiland (feitelijk is het een vlot) heeft 3 functies:
1. het plastic verzamelen (basis voor een business-case),
2. het plastic scheiden en verwerken tot basis producten,
3. plaats bieden aan inwoners en werknemers.
De “contextloze” situatie en het doel een zekere autonomie te creëren maakt het project tot een geweldige kans voor bedrijven en instanties nieuwe onverwachte contacten te leggen. Dit gaat ongetwijfeld tot verrassende uitkomsten leiden.

Millenniumdoelen
Het plastic vormt een grote bedreiging voor het milieu. Ecosystemen worden verstoord. Vele vogels en vissen consumeren plastic en sterven door vergiftiging of verzwakking omdat de maag gevuld is met plastic. Grotere beesten kunnen direct sterven door verstikking. Ook de mens is in gevaar doordat zij de vissen eten en zo de giftige stoffen tot zich nemen. Deze steeds uitbreidende “afvalberg” moet uit de oceaan!

Na het opvissen en scheiden van het plastic kan het afval hergebruikt worden voor nieuwe producten. Deze simpele producten kunnen gebruikt worden om de millenniumdoelen te halen. Het bouwen van scholen en klinieken, het aanleggen van riolen en toiletten, het realiseren van drinkwaterprojecten. Er zijn vele projecten waarbij plastic producten zoals kunststof pijpen, balken, putten en stenen gebruikt kunnen worden.

film: Plastic Island