Brug Nigtevecht

Deze zeer bijzondere locatie onderscheidt zich van alle andere overgangen over het Amsterdam Rijnkanaal door haar cultuurhistorische betekenis. Op deze plek raken de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed sinds 1996) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie elkaar. Deze landschappelijke en militaire cultuurhistorie verhaalt over primair grondverzet en inundatie. Het ontwerp voor de brug verbeeldt dit in al haar facetten.

Open inpassing

Het project wordt gevormd door het idee dat het beleven van het landschap en de brug een gelijkenis heeft met het militaire doel van overzicht houden. De absolute openheid van het object naar het landschap heeft de landschappelijke inpassing gemaximaliseerd en de visuele impact van de brug geminimaliseerd.

Grondwerk

Omwille van het open veenweidelandschap en de zichtlijnen daarop is gekozen voor compacte grondlichamen die in vormentaal schatplichtig zijn aan de verdedigingswerken. Ze bieden plaats aan hellingbanen en zorgen voor een zeer plezierige, toegankelijke en sociaal veilige route naar boven en naar beneden. Ze voorkomen versnippering van het historische landschap en de landbouwgronden, en geven plaats aan de nieuwe ecologische stapstenen.

Robuust karakter

De constructieve krachtsinspanning die nodig is om de overspanning te maken staat in een interessante verhouding tot de relatief kleine belasting op de brug, dit spel wordt direct duidelijk in de gekozen vorm van de brug. De hoofddraagconstructie en het dek zijn franjeloos en helder verbonden zodat het geheel zeer goed leesbaar is, een civieltechnische uitstraling heeft en toch heel elegant oogt. De doelmatigheid en consistentie staat in de Hollandse traditie van civieltechnische werken.

  • opgave: Best Value Procurement Tender
  • opdrachtgever: Boskalis
  • adviseur constructie en landschap: Witteveen+Bos
  • programma: brug
  • ontwerp: 2015