Hoofdkantoor Evides


De waterzuivering installatie Kralingen is een van de belangrijke werken van de architect Wim Quist. Ontworpen als een samenhangende utilitaire structuur, vormt het een gestolde representatie van een industrieel proces, zorgvuldig ingepast naast de Nieuwe Maas en de Van Brienenoordbrug.
Na een Europese aanbesteding zijn in dialoog met wijlen Wim Quist stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd voor de inpassing van het nieuwe gebouw in relatie tot het bestaande ensemble.
Dit stedenbouwkundig motief voor het nieuwe gebouw, zowel figuurlijk als letterlijk, is voor V8 Architects het vertrekpunt geweest om het bestaande ensemble completeren met een nieuw volume.

Vierkant gelijk
De heldere vormcompositie waarmee het waterzuivering ensemble door Quist is ontworpen, vormt het ‘leitmotiv’ voor de architectuur van het nieuwe hoofdkantoor. De vierkante vorm die als stedenbouwkundig uitgangspunt is meegegeven, is doorgewerkt naar een zuivere kubus. Alle vlakken zijn precies vierkant, dus breedte, hoogte en diepte van het gebouw zijn gelijk. Het vierkant als geometrie herhaalt zich in alle gevelonderdelen, waarbij in maat en detail de elementen steeds verder worden verfijnd.
De gevel is volledig gematerialiseerd in blank geanodiseerd aluminium, waardoor in het bijzondere licht naast de Maas, ieder gevelvlak afwisselend een andere reflectie en glans krijgt.
Het utilitaire karakter van het gebouw wordt benadrukt in de ‘dakbalk’. Een stalen frame, waarin alle installaties zijn opgenomen en die als diagonaal de verbinding legt met de centrale as in het bestaande werkgebouw en de entree markeert.

Werkgebouw
Het nieuwe hoofdkantoor is een no-nonsens werkgebouw. Een duidelijke entree, een zorgvuldige aansluiting op het bestaande gebouw, uitzicht rondom en over de Nieuwe Maas, veel daglicht en een heldere indeling van iedere flexibel in te delen vloer. Met als kers op de taart een prachtig centraal trappenhuis dat alle vloeren op een bijzondere ruimtelijke manier met elkaar verbindt. Maximaal comfort in een rationeel gebouw. Een plek om je tijdens werktijden thuis te voelen.

Ensemble
Het nieuwe hoofdkantoor voegt zich door de zuivere geometrische motieven naadloos in het bestaande ensemble. De rationele opzet van de bestaande gebouwen, die een representatieve uiting zijn van de zogenaamde ‘post 65’ architectuur, is naar deze tijd vertaald in een eigentijdse interpretatie. Door de lichtere materialen, hoogwaardig werkcomort en optimale energieprestaties is het nieuwe hoofdkantoor van Evides naast een sluitsteen van het ensemble ook en vooral een kind van deze tijd. Schatplichtig aan het gedachtengoed van Quist accentueert het nieuwe hoofdkantoor het utilitaire en no-nonsens karakter van het waterbedrijf en voegt het een nieuwe bouwsteen toe aan het bijzondere ensemble.

 • opgave: nieuw hoofdkantoor Evides
 • locatie: Schaardijk, Rotterdam
 • opdrachtgever: Evides Waterbedrijf
 • constructeur: Pieters Bouwtechniek Delft
 • adviseur akoestiek en bouwfysica: DGMR
 • adviseur brandveiligheid: DGMR
 • installatieadviseur: Nelissen ingenieursbureau
 • aannemer: Wessels Zeist
 • programma: kantoor
 • oppervlakte: 4.200 m²
 • ontwerp: 2022
 • oplevering: 2025