Hulstkamp

Al sinds 1892 wachtte het bouwperceel naast het Hulstkampgebouw aan de Maaskade op het Noordereiland op invulling. Door verschillende omstandigheden is het eerder niet gelukt hier een passend gebouw te realiseren. Op en rondom de laagbouw extensie naast het Hulstkampgebouw zijn 4 luxeappartementen ontwikkeld. Een gevoelig project, op een gevoelige locatie. De Maaskade is een beschermd stadsgezicht, het Hulstkampgebouw een Rijksmonument. Met grote precisie en zorgvuldigheid is er gewerkt aan een overtuigend plan. Het verrichte historische onderzoek en de onderbouwing van de ontwerpmotieven in relatie tot het Rijksmonument en het Noordereiland zijn van zeer groot belang geweest bij het verkrijgen van draagvlak en alle goedkeuringen.

1892 – 2021

Tijdloze rijkdom

De noordzijde van het Noordereiland bestaat uit een lange wand van panden met een mix van architectuurstijlen, van neorenaissance tot zakelijke wederopbouw. Een front bedoeld om te imponeren en rijkdom te verbeelden. Het kenmerkende gevelontwerp van het nieuwe Hulstkamphuis is een subtiele reactie op de omringende panden met hun expressieve mix aan architectuurstijlen. De gevel lijkt juist uit het volume gehakt te zijn. Onder de dubbele kap is een solide blok van natuursteen te zien waarin zes boogvormen met asymmetrische neggen ontworpen zijn. De schaal van het totale volume, het samenvoegen van raamclusters en state-of-the-art bewerkingsmethodes voor het natuursteen maken deze gevel tot een tijdloos, gelaagd beeldhouwwerk dat past in de totale eclectische configuratie en dat zich tegelijkertijd een tikje ongrijpbaar in de tijd plaatst.

Restauratie

Het bakstenen muurtje naast het Hulstkampgebouw is vakkundig gedemonteerd om plaats te kunnen maken voor de funderingswerkzaamheden van de vier appartementen. Van simpelweg slopen was geen sprake, de muur is monumentaal en werd, zodra de ruwbouw gereed was, weer op zijn oude plek teruggeplaatst om zo onderdeel te worden van de nieuwe gevel.

Niche

Door de bestaande één-laagse bakstenen gevel die behouden moest blijven, de beperkte diepte van zeven meter en de randen van de belendende percelen was de inpassing van dit vier-laagse woonblokje een zeer complexe puzzel. Het resultaat mag er zijn: per bouwlaag een zeer royaal en comfortabel appartement. De oriëntatie op de rivier en de hoogbouw van de stad zorgen voor een fantastisch panorama. Deze vier woningen vormen in de breedste zin van het woord een niche.

 • opgave: nieuwbouw appartementen naast het Rijksmonument ‘het Hulstkampgebouw’
 • locatie: Maaskade Rotterdam
 • opdrachtgever: Hulstkamp Properties
 • projectmanagement: Bremen Bouwadviseurs
 • aannemer: BIK Bouw
 • constructeur: Pieters Bouwtechniek
 • adviseur akoestiek en bouwfysica: LBP/Sight
 • adviseur brandveiligheid: LBP/Sight
 • installatieadviseur: LBP/Sight
 • programma: 4 luxe appartementen
 • oppervlakte: 1.500 m²
 • ontwerp: 2015
 • studie: 2009
 • oplevering: 2024
 • foto’s: Aistė Rakauskaitė
 • bijzonderheden: naast Rijksmonument Hulstkamp (voormalig likeurstokerij en distilleerderij Hulstkamp & Zoon & Molijn) aan de Maaskade in Rotterdam; de Maaskade heeft de status van beschermd stadsgezicht