Building 026

De oude bibliotheek in Arnhem was een streng en gesloten gebouw. Het ligt op een breuklijn tussen de historische binnenstad en de naoorlogse bebouwing daaromheen. Een grootschalige renovatie heeft het gebouw, mede door het aanbrengen van speciaal ontwikkelde glazen panelen, een tweede leven gegeven. Door de openheid en transparantie heeft het gebouw zijn plek gevonden en werkt het als een scharnier tussen de twee stadsdelen.

Flexibel, open en uitnodigend

Een belangrijke ingreep bij deze transformatie is het creëren van ruimtelijke overmaat. Deze ontstaat door twee entresolvloeren te verwijderen, een nieuwe vloer toe te voegen en de bestaande kantoorvloeren op te schonen. Deze aanpassingen maken het gebouw op functioneel vlak toekomstbestendig. Dit betekent dat Building 026 niet alleen gemakkelijk een breed scala aan functies kan huisvesten, tevens kunnen toekomstige functieveranderingen eenvoudig plaatsvinden.

Ribbels

De gevel bemiddelt tussen de menselijke maat van de binnenstad en de grootschalige blokkenstructuur van het naoorlogse weefsel. Zo bestaat de nieuwe gevel voornamelijk uit glas, geplaatst binnen rechthoekige kaders. Deze kaders bevatten een verwijzing naar de kozijnen van de historische pandjes uit de binnenstad in zowel vorm als schaal. Richting de naoorlogse stad krijgt de gevel geleidelijk meer glas, waardoor de achterliggende vloerenstructuur steeds zichtbaarder wordt. Hiermee sluit het gebouw aan bij het meer abstracte karakter van het naoorlogse weefsel.

In de glasplaten is een verticale ribbel aangebracht als ornament. Deze ribbels geven het gebouw een extra laag. Ze benadrukken de enorme vloerhoogtes en refereren zo aan de grandeur van het stadhuis. Doordat de ribbels voornamelijk op de zuid- en westgevel zijn aangebracht, waaiert een mooie reflectie van zonlicht het nabijgelegen plein over.

De waarheid zit in het detail

Gebouwen uit de jaren ‘70 en ‘80 kenmerken zich niet altijd door maatvastheid. Ook het casco van Building 026 week nogal af. Meer in centimeters dan in millimeters. De nieuwe gevel is slim gedetailleerd, zodat al deze maatverschillen zonder enig kwaliteitsverlies opgelost konden worden. En hoewel er sprake is van vier verschillende gevelprincipes, zijn deze in feite vanuit één aansluitingsprincipe ontwikkeld. Doordat we in een heel vroeg stadium van het ontwerpproces verkennend sloopwerk hebben verricht waren we in staat om de technische en financiële aspecten van de nieuwe gevel vast te stellen. De uitvoeringsdetails zijn in feite de ontwerpdetails gebleken, een bewijs dat deze gedegen aanpak werkt.

 • opgave: herontwikkeling voormalige bibliotheek
 • locatie: Koningstraat Arnhem
 • opdrachtgever: Colliers International
 • projectmanagement: db-M
 • constructeur: ABT
 • adviseur brandveiligheid: DGMR
 • installatieadviseur: ABT
 • aannemer: Van Wijnen Oost
 • duurzaamheid: energielabel A
 • oppervlakte: 14.000 m²
 • ontwerp: 2014
 • oplevering: 2016
 • fotografie: Ossip van Duivenbode en Eva Broekema (zwart-wit)
 • bijzonderheden: nominatie NPR Gulden Feniks, nominatie Glass Award, nominatie Willem Diehlprijs