Clubhuis Wouwse Plantage

Een clubhuis voor een golfclub vormt het ‘pièce de résistance’ van het landschap. Een opgave die niet eenvoudig op te lossen is. De grootste en meest aansprekende voorbeelden van geslaagde clubhuizen die in perfecte harmonie staan tot het landschap betreffen vaak oude kastelen of landhuizen, met als ultiem voorbeeld St. Andrews.

Dit is niet zonder reden, deze grote huizen hadden een functionele relatie tot het grootste omliggende landgoed en waren bedoeld om te imponeren. Passend bij schaal en maat van het landgoed.

Het functionele programma en bijhorend bouwbudget van een nieuw golfclubhuis kan nooit met deze oude gebouwen concurreren. En dat hoeft ook niet. De harmonie van een nieuw clubhuis met het omringende landschap zal gezocht moeten worden in iets anders, namelijk de golfsport zelf.

In het bijzonder de manier waarop de golfsport de typologie van het landschap heeft veranderd en in dienst heeft gesteld van de sport. De Wouwse Plantage is door de kenmerkende baanarchitectuur van Bruno Steensels hiervan een treffend en prachtig voorbeeld. Een landschap om te bespelen, nadrukkelijk vervormd ten dienste van het spelplezier en sportieve uitdaging.

Landschappelijk ingebed

Dit ontwerp voor het nieuwe clubhuis van de Wouwse Plantage benadrukt de houding ten opzichte van het landschap en vormt zodoende het sluitstuk van de renovatie.
Het verbindt de holes van de noordelijke bosomgeving met de holes van de zuidelijke heideomgeving. Geen voorkant of achterkant maar een open verbinding tussen beide landschappelijke gebieden van de oude 9 holes baan. Het nieuwe clubhuis vormt daarmee een synthese van golfsport, natuur en gastvrijheid en voegt zich krachtig en elegant in het landschap.

Collectief en exclusief

De plattegrond kan gelezen worden als een kruis, waarbij de hoofdas een duidelijk dominantere rol speelt. De hoofdas is dan ook de visuele as in het plan. Hier bevindt zich het restaurant, dat als verbindend element fungeert tussen zowel de verschillende functies in het clubhuis als de golfbaan aan twee zijden. De secundaire as is een logistieke as die mensen en goederen door het gebouw leidt. Door deze twee assen zijn vier omliggende ruimtes gecreëerd. Vier functie clusters, waarbij de meer logistieke en private functies aan de greenkeepers zijde van het gebouw liggen en de ledenfuncties aan de entree zijde.

Civiele techniek

Het clubhuis bestaat uit een half-verdiepte kelderbak met daarop een verdieping met twee kruislingse assen. De hoofdas is hierbij geconstrueerd als een betonnen balk met daarin een ritme van kolommen verwerkt en de secundaire as kan gezien worden als een flexibel kolommen raster met keerwanden. Hier bovenop bevindt zich ter plaatse van de hoofdas een gekromd plafond met daarin spanten verwerkt en daarop een dak van PV-panelen. Op de secundaire as ligt een plat dak met daarop een landschap.

  • opgave: nieuw clubhuis voor Golfclub De Wouwse Plantage
  • locatie: Bergen op Zoom
  • opdrachtgever: Golfclub De Wouwse Plantage
  • programma: golfshop, receptie, kleedkamers, restaurant, kantoren
  • oppervlakte: 1.500 m²
  • ontwerp: 2019