Jachthaven Damsterdiep

In 1424 werd het Damsterdiep gegraven van de Eems naar Groningen. Buiten de stad ontstond veel later een kruising met het Van Starckenborgkanaal. Dit werd de nog afgelegen plek voor een jachthaven. Ondertussen kwam de stad dichterbij met de gevarieerde Damsterbuurt. De Eemskanaalzone is een zeer groot gebied in ontwikkeling waarvan, naar onze mening de jachthaven een uniek centrum kan zijn.

De kop van de Damsterbuurt

Behalve de jachthaven is ook het industrieel erfgoed, waaronder de COVA schoorsteen, inspiratiebron geweest voor de schaal van het stedelijk weefsel en de architectuur van de gebouwen. Je zou het ontwerp kunnen lezen als een bedrijfsgebied waar door de jaren heen een op het eerste gezicht onverklaarbare constellatie van volumes en karakters is ontstaan. De basis voor het openbare dwaalmilieu. Deze strategie ondersteund een ontspannen fasering en gelaagde architectuur.

Binnenstedelijke groei

We verdichten de stad door dit stedelijke bedrijventerrein te transformeren tot een veelzijdig woonwerkgebied. Het draagt bij aan de omgevingsvisie waarin een groei van 20.000 woningen en 15.000 banen wordt genoemd.

In deze nieuwe wijk is er veel ruimte voor sociaal maatschappelijk programma. Deze voorzieningen hebben we nodig om de plek te laden, de locatie verdient het om van alle ‘stadjers’ te worden.

Een interessante studie binnen dit plan zou parkeren op de verdiepingen kunnen zijn. Aan de haven zouden de midrise gebouwen op industriële wijze verbonden kunnen worden en zo kan een parkeerlaag ontstaan. Deze laag heeft wel een volwaardig casco, dat wil zeggen een courante hoogte die op termijn om te bouwen is tot een andere functie.

Faseren

Deze plek is bij uitstek geschikt om een ambitie van de gemeente Groningen waar te maken. Namelijk het versterken van het groen en het verbinden van stad en regio. Het groen en het water worden beter bereikbaar en beleefbaar door een gevarieerd ontwerp van de openbare ruimte.

Uitgangspunt daarbij is het gebruik van die ruimte. Het uitgeven van privé tuinen zal hier niet de hoofdmoot zijn. Juist het delen van de leefruimte geeft het dwaalmilieu lading en pluriformiteit.

Er is een grote (half)verdiepte parkeergarage die verbonden kan worden met de belendende kavel. Het signaal is: alle ruimte voor fiets, voetganger en boot. De fiets is het vervoersmiddel van Groningen en dat voel je duidelijk in dit plan.

  • opgave: gebiedsontwikkeling
  • locatie: Groningen
  • opdrachtgever: Highbrook
  • programma: woningbouw, commerciële ruimten, kantoren, sport
  • oppervlakte: 2,1 ha.