Plesmanduin

De herontwikkeling van het voormalige KLM hoofdkantoor aan de Plesmanweg 1-6 in Den Haag bestaat uit het transformeren van de bestaande kantoorruimtes tot luxe woningen, appartementen en een mix van stedelijke functies als horeca en retail. Deze transformatie betekent een kansrijke opgave om het gebouw te herpositioneren in haar omgeving, de wijk Duttendel. Een karaktervolle wijk, die zich sinds de eerste steen van het KLM kantoor heeft ontwikkeld tot een prachtig woonmilieu. Door het verwijderen van de kantoorvleugel uit 1987 wordt een nieuwe compositie gemaakt met de oorspronkelijke bouwmassa als vertrekpunt.

Landgoed

Het nieuwe ensemble laat zich lezen als een landgoed. Een voorname gebouwstructuur die is ingebed in Duttendel en zich vleit naast het Hubertuspark. Het verbindt op logische wijze de verschillende elementen in de direct omgeving: de Stadskwekerij, de Kwekerijvaart, de meanderende fiets- en wandelpaden en op grotere afstand de sportvelden en de manege als onderdeel van het groene achterland.

Inpassing functies

Naast wonen worden functies toegevoegd die het complex op een activerende manier verbinden met de omgeving. Positie en programmering van de kleinschalige kantoor-, horeca- en culturele functies passen bij de kwaliteiten en kenmerken van het huidige monumentale gebouw, het landgoed en aangrenzende omgeving. Door zorgvuldig gebruik te maken van het aanwezige hoogteverschil op het perceel, kunnen de parkeerplaatsen onder het maaiveld worden verborgen. Het groene karakter van de omgeving wordt hierdoor verbonden met het groene hof in het nieuwe ensemble.

Groene grandeur

Het wonen verhult zich enigszins achter het monumentale karakter van het gebouw, dit geldt voor zowel de inpassing in het oude gebouw als de nieuwbouw. Door haar hernieuwde en voorname karakter relateert het ensemble sterk aan de omliggende woonmilieus. En door haar historie en schaal relateert het aan de stad Den Haag met de allure en grandeur die bij het Rijksmonument, maar ook bij haar omgeving horen. De randen van het plan sluiten overal naadloos aan op de omgeving. Overwegend groen, maar met een subtiel contrast tussen enerzijds Duttendel en anderzijds de Plesmanweg / Koninginnegracht.

  • opgave: masterplan voor transformatie en uitbreiding van het historische voormalige KLM hoofdkantoor Den Haag
  • opdrachtgever: Impact Vastgoed
  • ontwerp: 2017