Beekblokken

Wonen, ondernemen en ontspannen vormen samen met de historie het karakter van Stadsoevers in Roosendaal. Stadsoevers wordt een Stadswijk. Een gebied met een rijke historie. Van een gebied van turfstekers en handelaren, naar een gebied van ondernemers en pioniers. Direct gelegen aan de Vliet, op een plek waar vroeger de industrie en de handelsvaart floreerde, ontwierpen we een dynamische, levendige en gemengde buurt.

Menselijke schaal, stedelijk gevoel

De Beekblokken 1 en 3 liggen aan het begin van deze transformatie. Gelegen aan de ecologische zone en direct naast het stadscentrum vormen zij de schakel tussen stad en park. In noord-zuid richting zijn de bouwvelden stedenbouwkundig aan elkaar geregen door het 5,6m ‘fundament’, geïnspireerd op de historische ‘Roosendaalse Maat’. In west-oost richting is de overgang van park naar stad belangrijk. Een gevoel van schaal tussen stad en dorp wordt hier tastbaar gemaakt in zowel de stedenbouw als de architectuur. Het ontwerp biedt een ‘buurtkamer’ aan de ecologische zone en een aansluitende bebouwing aan de Noordlaan. De grote relatie met het openbaar groen is overal voelbaar. De architectuur creëert een interessante stedelijke overgang van privétuinen naar stedelijke gebied en met zorg vormgegeven openbare ruimtes.

Beekplein

Een stedelijk hof met een dorpsgevoel. Het leven vindt hier grotendeels in de openbare ruimte plaats. Een plek waar de identiteit van het ontwerp het sterkst samenkomt. Het plein is op originele wijze gethematiseerd door het (verdiept) plaatsen van een boot in het hart van het plein. Gebaseerd op de ‘Roosendaalse Maat’ en een knipoog naar de handelsvaart, heeft het Beekplein hiermee de potentie om op een eigenzinnige wijze een nieuwe stedelijke kamer voor Roosendaal te zijn en daarmee onderdeel te worden van het ‘rondje Roosendaal’. Een route die de waardevolle pleinen en dragers van Stadsoevers aan de historische plekken van Roosendaal verbinden.

Industrieel karakter

Sterk gevoed door het verleden associeert men een industriële architectuur met de identiteit van de buurt. Verwijzingen naar vroegere bouwwerken, functies en materialen (betonstaal vlechterij, timmerfabriek, handelsvaart) komen terug in een begrijpelijke architectuur. Een verscheidenheid in dakvorm- detail en ornament binnen een duidelijk stedenbouwkundige structuur, zorgt voor een gelaagde architectuur waarbinnen individuele diversiteit in samenhang is met het karakter van de hele buurt.

  • opgave: gebiedsontwikkeling
  • locatie: Roosendaal
  • opdrachtgever: Sprangers
  • programma: 105 appartementen en grondgebonden woningen in een voormalig industriegebied dat getransformeerd wordt naar woonwijk
  • oppervlakte: 9.000 m²
  • prijsvraagontwerp: 2019