Wat drijft ons?

V8 Architects is een architectenbureau dat zich laat leiden door verwondering, vindingrijkheid en verrijking. Een bureau dat, in een vakgebied dat jongleert met kunst en wetenschap, opereert als een creatief regisseur die het voortouw neemt in een proces van samenwerken, antwoorden vinden en ontwikkelen.

Verwondering

Wij houden van gebouwen met karakter. Gebouwen die het verhaal van de omgeving vertellen. Die hun omgeving dienen. Die meer geven dan nemen en balans brengen tussen mensen en hun leefomgeving. Die liefde voor identiteit en authenticiteit aan de ene kant en dienstbaarheid aan de andere kant is essentieel in onze manier van ontwerpen. Maar niet allesbepalend. Want we willen nog meer.

We streven naar ontwerpen die verrassen door de manier waarop esthetiek versmelt met vernieuwing. Zodanig dat architectuur de innovatieve discipline is die het naar ons idee moet zijn. Die de wereld trakteert op een onverwacht cadeau van verwondering, verpakt als een interessant gebouw. Of als een plek die zo ontwikkeld is dat de verborgen kwaliteiten voor iedereen zichtbaar, bruikbaar en waarde vermeerderend zijn.

Verrijking

Architect zijn is, zo vinden wij, een fortuinlijk vak. We mogen opereren op het spannende snijvlak van kunst en wetenschap, we mogen rationele overwegingen afzetten tegen dromen en fantasie. En wat we maken, is aanwezig; we mogen we duurzaam vorm geven aan de steden en gebieden van de toekomst.

Daarmee omarmen we ook een grote verantwoordelijkheid; elk ontwerp waarmee we een vraag beantwoorden moet letterlijk en figuurlijk staan als een huis. Moet beredeneerbaar, verklaarbaar, verifieerbaar en onwrikbaar zijn. En bovenal een verrijking zijn.

In onze manier van denken en doen hebben we die voorwaarde gekaderd in Sustainable Strategies, Social Spaces and Sensible Structures: elke gebouwde interventie moet onbeperkt betekenisvol en van langdurige meerwaarde zijn voor de mensen die het gebruiken en in de manier van verschijnen.

Vindingrijkheid

Een gebouw maak je samen. Met opdrachtgevers, landschapsarchitecten, constructeurs, aannemers, installatieadviseurs, stadsbiologen, brandveiligheidsspecialisten, et cetera. We weten dat in een open dialoog intensief samenwerken het recept is om het maximale uit projecten te halen. En dat onze rol als creatief regisseur daarin net zoveel sturend als faciliterend is.

Het voeren van een open dialoog betekent dat je elkaars taal moet kunnen spreken. Elkaar willen begrijpen, inspireren en aanjagen. Elkaar moed inspreken om verder te kijken, kansen te zien, buiten de gebaande paden gaan en samen tot de beste, vaak onverwachte keuzes te komen.

In die universele taal spreek je met elkaar consequent over drie dingen: functionaliteit, bouwbaarheid en identiteit. Het een zal soms iets substantiëler aanwezig zijn dan het ander en niet alles weegt voor iedereen even zwaar, maar de FBI is er altijd.

En dat is waardevol, want met deze FBI maken we alle aspecten van het ontwikkelen, ontwerpen en technisch uitwerken van een gebouw los van elkaar inzichtelijk en meetbaar. Waardoor we met alle betrokkenen de definitie van het einddoel scherp houden en heel concreet kunnen werken aan het waarmaken van de maximale ambitie. Het resultaat: verrassende, intelligente en karaktervolle architectuur.