The Green House Floriade

The Green House vormt de grote tentoonstellingskas op de Floriade 2022 in Almere. Volledig opgetrokken uit standaard kaselementen toont het haar bijzondere functie door de fors verhoogde middenas. De kas vormt hiermee door haar schaal en bijzonder silhouet een tijdelijk icoon van de tuinbouwsector op de wereldtuinbouwtentoonstelling.

‘Een bijzondere standaard kas’

Een bijzondere standaard kas
De enorme schaal van glastuinbouwcomplexen wordt in dit tijdelijke tentoonstellingsgebouw ervaren door de verhoogde strook in het midden van het kas. Met een lengte van 170 meter functioneert deze als een promenade en geeft de bezoeker door de verhoogde positie een imponerende blik op de tentoonstellingsvloeren.

De tentoonstellingskas wordt opgebouwd uit herbruikbare standaard elementen van het Venlokas type. Hierdoor is een herbestemming van de kas na afloop van de Floriade geborgd. Door gebruik te maken van het brede palet van materialen in de kassenbouw, zoals transparant glas, translucent glas, glas met textuur en zelfs wit gekalkt glas, wordt in de tentoonstellingskas een zeer bijzonder spel van licht en schaduw gevormd.

Ruimte voor expositie
Langs de promenade geven verschillende tentoonstellingszones een beeld van de Nederlandse Tuinbouwsector, met aan het einde van de route een kasrestaurant.
Een deel van de kas wordt ingericht als ultieme voorbeeld van de geavanceerde horticultuur: het High Tech Green House. Hierdoor biedt de tentoonstellingskas naast een verwonderende ervaring ook een verdiepende laag voor de professionele bezoekers.

Terra
Het terrein langs de snelweg kent als ondergrond voor de kas een fors hoogteverschil van bijna drie meter over de lengte van de kas. Dit hoogteverschil is vertaald in vier grote ‘terrassen’, die in het interieur een natuurlijke zonering vormen voor de verschillende tentoonstellingen. Door de prefab herbruikbare bestrating deels open te laten, kunnen bloemen, planten en zelfs kleine bomen in de volle grond worden geplaatst.

  • opdracht: ontwerp kas (tentoonstelling door derden)
  • opdrachtgever: Floriade BV
  • oppervlakte: 10.000 m2 BVO
  • aannemer: BOM Group
  • projectmanagement: Arcadis
  • advies installaties en brandveiligheid: Arcadis
  • ontwerp: 2020
  • oplevering: 2021
  • in gebruik: april 2022-september 2022