Kascomplex Floriade

De tentoonstellingskas is verreweg het grootste gebouw op de Floriade 2022 in Almere. Volledig opgetrokken uit standaard kaselementen toont het haar bijzondere functie door de fors verhoogde middenas. De kas vormt hiermee door haar schaal en bijzonder silhouet een tijdelijk icoon van de tuinbouwsector op de Floriade.

‘Een tijdelijk monument’

Crystal Palace
De enorme schaal van glastuinbouwcomplexen wordt in dit tijdelijke tentoonstellingsgebouw beleefd door de centrale as. Deze as van ruim 170 meter functioneert als een promenade geeft de bezoeker door haar verhoogde positie een imponerende blik op de tentoonstellingsvloer. Langs deze promenade geven de verschillende tentoonstellingszones een beeld van de Nederlandse Tuinbouwsector, met aan het einde van de route een kasrestaurant.

De Tentoonstellingskas als glazen huis heeft een bijzonder binnen-buiten effect. Dit wordt gesublimeerd door de ‘spiegelzee’: een reeks van spiegels die de bezoeker een poëtische ervaring biedt van de unieke kaseffecten, zoals reflectie van lucht en wolken, lichtinval, verschillende transparanties van het glazen dak en het weelderige groen dat door de ‘spiegelzee’ heen prikt. De promenade biedt door de openingen in dit spiegelende oppervlak een spannende oriëntatie op de tentoonstellingsvloer en nodigt uit om de verschillende delen van de tentoonstelling van dichtbij te bekijken. Een poëtische ervaring van een pragmatisch bouwsysteem.

De verbijzondering van een standaard kas
De tentoonstellingskas wordt opgebouwd uit herbruikbare standaard elementen van het Venlokas type. Hierdoor is een nabestemming van de kas na afloop van de Floriade geborgd. Door gebruik te maken van het brede palet van materialen in de kassenbouw, zoals transparant glas, translucent glas, glas met textuur en zelfs wit gekalkt glas, wordt in de tentoonstellingskas een zeer bijzonder spel van licht en schaduw gevormd.

Een deel van de kas wordt ingericht als ultieme voorbeeld van de geavanceerde horticultuur: het High Tech Green House. Hierdoor biedt de tentoonstellingskas naast een verwonderende ervaring ook een verdiepende laag voor de professionele bezoekers.

Natuurlijke ondergrond
Het terrein langs de A6 kent als ondergrond voor de kas een fors hoogteverschil van bijna drie meter over de lengte van de kas. Dit hoogteverschil is vertaald in vier grote ‘terrassen’, die in het interieur een natuurlijke zonering vormen voor de verschillende tentoonstellingen. Door de prefab herbruikbare bestrating deels open te laten, kunnen bloemen, planten en zelfs kleine bomen in de volle grond worden geplaatst.

  • opdracht: ontwerp kas en inrichting (tentoonstelling door derden)
  • opdrachtgever: Floriade BV
  • oppervlakte: 10.000 m2 BVO
  • aannemer: BOM Group
  • projectmanagement: Arcadis
  • advies installaties en brandveiligheid: Arcadis
  • ontwerp: 2020
  • oplevering: 2021
  • in gebruik: april 2022-september 2022