Wibautpark

Schiedam heeft woningen nodig, de wijk Nieuwland een diversifiëring van het aanbod. Op deze ruime kavel creëren we de balans tussen hoogwaardig wonen en openbaar groen. Dit doen we door een slimme en compacte combinatie van parkeren, grondgebonden gezinswoningen en appartementen. Hierdoor blijft er maximale oppervlakte over voor een hoogwaardige groene omgeving en kunnen we meer dan 150 woningen toevoegen.

Park, stempels en stroken
Binnen de context van de omliggende stempel- en strokenbouw creëren we een park met drie kas-achtige woongebouwen. Het overweldigende groen sluit aan bij het beleid van de gemeente en zorgt letterlijk en figuurlijk voor een comfortabel woonklimaat. Schaduw verkoelt en helpt bij het tegengaan van hittestress Het vele groen waarmee we de verharding tot een minimum beperken staat bovendien garant voor biodiversiteit. Het geheel van de wadi, de grazige vegetatie, bomen en struiken vormt een geschikte biotoop voor kleine zoogdieren zoals egel, spitsmuis, woelmuis en wezel, naast insecten en vogels.

De gebouwtypologie zorgt ervoor dat het groen om de gebouwen ‘heen spoelt’, in die zin een herhaling van het sterke stedenbouwkundige motief rondom het park. En doordat er gewoond wordt op maaiveld niveau aan het park ontstaat een levendige parkrand.

Vitale woonvorm
De drie gebouwen zijn alzijdig en creëren een levendige interactie tussen architectuur en landschap. Een heldere keuze voor de stapeling van verdiept parkeren, eenzijdig georiënteerde grondgebonden woningen en appartementen is onderscheidend in Nieuwland. Dit zorgt voor een nieuwe woonvorm voor bewoners, een ‘community’, waarbij we de entrees van de gebouwen belangrijk maken.
Vanaf de eerste verdieping is een divers scala aan appartementen ontworpen waarbij de hoeken steeds wat groter zijn dan de tussenwoningen. Op de eerste verdieping zijn op de hoeken zeer grote appartementen ontworpen waarbij het mogelijk is de woonkamer op te schalen ten koste van het aantal slaapkamers. Dat is een principe dat voor alle appartementen geldt. Steeds is het mogelijk de tweede slaapkamer te koppelen aan de woonkamer. Hierdoor ontstaat een nog breder zicht op het park. Op deze manier hebben we appartementen ontworpen voor een mix van verschillende doelgroepen: starters, gezinnen, medioren en senioren.

Oranjerie
Voor de architectuur hebben we ons laten inspireren door oranjerieën: meer glas, lichte kleuren, dunne profielen en een robuuste voet. De architectuur ondersteunt hiermee de stapeling van de verschillende typologieën. Het verankeren met het park en de tuinen functioneert optimaal door ruime, centraal gelegen entrees en door de grondgebonden tweelaagse gezinswoningen met privétuin aan de gemeenschappelijke tuin of aan het park. De tuinen worden omringd door een halfhoog open hekwerk, waardoor een praatje met de buurman nooit ver weg is. De gevels van de bovenbouw zijn ritmischer en meer verfijnd, zoals het glazen deel van een kas.

  • opgave: nieuwbouw van 150 appartementen
  • locatie: Wibautplein Schiedam
  • opdrachtgever: WAAL
  • landschapsontwerp: Bosch Slabbers
  • adviseur akoestiek en bouwfysica: M3E
  • adviseur mobiliteit: The Future Mobility Network
  • programma: appartementen en parkeergarage
  • oppervlakte: 15.000 m²
  • prijsvraagontwerp: 2021