KOER

KOER wordt een landmark aan de Laan op Zuid. Een opvallende verschijning tussen de vele nieuwbouwblok­ken die in aanbouw zijn. Een bouwblok met een sterke, eigen identiteit die wordt gevormd door een dynami­sche lobby, een opvallend marathonbalkon, een sociaal park en een bijzonder fenomeen genaamd Villa Residu.

KOER is een ontwikkeling in de Rotterdamse traditie van markante bouwblokken, die zijn gerealiseerd om een sociaal-maatschappelijke vraag te beantwoorden. Een groot bouwblok dat functioneert en iden­titeit biedt op verschillende schaalniveaus: stad, wijk, buurt, straat en huis.

Verbonden met de stad
Elke woning heeft een prachtig uit­zicht op en toegang tot de weelderige bin­nentuin, een verborgen, groene parel in de stad met meerdere belevingswerelden. Een hoogwaardige botanische geveltuin, voor en door bewoners onderhouden, vormt een samenspel met de oranje baksteen aan de buitengevel. Het geheel is een speelse vooraankondiging van de groene, geborgen binnenwereld.

KOER is in alle opzichten een Rotterdams woonblok. Niet alleen door de kloeke archi­tectuur, maar ook door de manier waarop het is verbonden met de omgeving. Tussen de Laan op Zuid en de Hilledijk ontstaat een ruimte waarin het Dijkpark en de binnentuin van het blok elkaar versterken. Er wordt een visuele en fysieke verbinding tussen binnentuin en openbare ruimte gecreëerd door het bouwblok in de oksel te openen. Hierdoor ontstaan twee corridors die de binnentuin verbinden met het Dijkpark. Overdag zijn deze doorgangen toegankelijk, ‘s avonds wordt de binnentuin afgesloten maar blijft de visuele relatie bestaan.

Circulariteit materialen
Er is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de hoeveelheid materialen en het milieuprofiel van de materialen. Bij deze afweging is ook rekening gehouden met toekomstbestendigheid. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen met een zo hoog mogelijk aandeel gerecyclede of her­nieuwbare grondstoffen. De draagconstructie is opgebouwd uit be­tonnen kolommen en balken, voorzien van een maxi­mum van gerecyclede inhoud. Dit heeft de hoogste materiaalefficiëntie vergeleken met constructiestruc­turen zoals dragende scheidende wanden of dragende gevels. Daarnaast draagt de kolommenstructuur bij aan maximale flexibiliteit.

De kracht van collectief
In KOER profiteren gezinnen van de voorde­len van het wonen in een collectief van 167 huishoudens: ‘luxe functies’ die een verrij­king bieden voor de woonbeleving worden ineens betaalbaar. Een huismeester/han­dyman, een Bringme-box voor pakketjes, een collectieve klusplek (de Ajetoo), een mobiliteitshub, een rustige (thuis)werkplek, diverse speelplekken en een royale bin­nentuin vergroten het leefgemak. Maar dan wel voor een betaalbare prijs.

KOER biedt plek voor een lange wooncarri­ère en aan een grote verscheidenheid aan type gezinnen. De combinatie van stedelijk wonen in de directe nabijheid van heel veel groen maakt de plek ideaal voor gezinnen met jonge kinderen. En ja, een gezin is een breed begrip, niettemin kan ieder type gezin een woning vinden: stellen die net een eerste kindje hebben, kleine gezin­nen, grote gezinnen, gezinnen uit de wijk, autochtone gezinnen, allochtone gezinnen, gezinnen die dichtbij hun ouders willen wonen, samengestelde gezinnen en empty nesters. De specifieke woningtypes, die een doelgroep aanspreken en ook op langere termijn de gemeenschapszin borgen, moti­veert mensen om bewust te kiezen om in dit blok te wonen.

  • opgave: nieuwbouw woonblok
  • locatie: Afrikaanderwijk Rotterdam
  • opdrachtgever: VORM
  • landschapsontwerp: LOLA
  • aannemer: VORM
  • samenwerkend architect: Architectuur MAKEN
  • oppervlakte: 13.600 m²
  • programma: 167 woningen en parkeergarage
  • ontwerp: 2021
  • oplevering: 2023